hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: siječnja 2002.

Objavljen na Hrčku: 8. 3. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Sindromi prenaprezanja sustava za kretanje općenito (str.383-392) hrvatskipdf 71 KB
Overuse Injuries of the Musculoskeletal System (str.383-392)  
Marko Pećina
Izlaganje sa skupa
 
Sindromi prenaprezanja u području ramena (str.393-402) hrvatskipdf 99 KB
Overuse Injuries of the Shoulder (str.393-402)  
Nikola Čičak, Hrvoje Klobučar, Dalibor Marić
Izlaganje sa skupa
 
Sindromi prenaprezanja u šaci, podlaktici i laktu (str.403-414) hrvatskipdf 102 KB
Overuse Syndromes of Hand, Wrist, Forearm, and Elbow (str.403-414)  
Ranko Bilić, Robert Kolundžić, Mislav Jelić
Izlaganje sa skupa
 
Najčešći sindromi prenaprezanja na gornjim ekstremitetima pri određenim radnim djelatnostima (str.415-420) hrvatskipdf 48 KB
Common Overuse Syndromes of Upper Extremities Associated with Working Activities (str.415-420)  
Ladislav Krapac
Izlaganje sa skupa
 
Sindrom bolne prepone (str.421-428) hrvatskipdf 63 KB
Groin Pain (str.421-428)  
Saša Janković, Domagoj Delimar, Damir Hudetz
Izlaganje sa skupa
 
Sindromi prenaprezanja u području koljena (str.429-439) hrvatskipdf 165 KB
Overuse Injuries of the Knee Joint (str.429-439)  
Marko Pećina, Ivan Bojanić, Miroslav Hašpl
Izlaganje sa skupa
 
Prednja koljenska bol u sportu i radu (str.441-449) hrvatskipdf 66 KB
Anterior Knee Pain in the Sport and Work (str.441-449)  
Miroslav Hašpl, Sanda Dubravčić-Šimunjak, Ivan Bojanić, Marko Pećina
Izlaganje sa skupa
 
Sindromi prenaprezanja na potkoljenici i stopalu (str.451-464) hrvatskipdf 156 KB
Overuse Injuries of the Lower Leg and Foot (str.451-464)  
Miroslav Smerdelj, Mladen Madjarević, Krešimir Oremuš
Izlaganje sa skupa
 
Sindromi prenaprezanja donjih ekstremiteta u radu (str.465-469) hrvatskipdf 40 KB
Occupational Overuse Syndromes in Lower Limbs (str.465-469)  
Mirko Petrošević, Ladislav Krapac
Izlaganje sa skupa
 
Prijelomi zamora (str.471-482) hrvatskipdf 103 KB
Stress Fractures (str.471-482)  
Ivan Bojanić, Hrvoje Ivan Pećina, Marko Pećina
Izlaganje sa skupa
 
Sindromi prenaprezanja u djece i adolescenata (str.483-489) hrvatskipdf 59 KB
Overuse Injuries in Children and Adolescents (str.483-489)  
Tomislav Đapić, Darko Antičević, Tatjana Ćapin
Izlaganje sa skupa
 
Fizikalne procedure u liječenju sindroma prenaprezanja sustava za kretanje (str.491-500) hrvatskipdf 89 KB
Physical Therapy of Overuse Injuries in the Locomotor System (str.491-500)  
Sanda Dubravčić-Šimunjak, Miroslav Hašpl, Ivan Bojanić, Marko Pećina
Izlaganje sa skupa
 
Izokinetička dijagnostika: rehabilitacija sindroma prenaprezanja (str.501-508) hrvatskipdf 86 KB
Isokinetic Testing (str.501-508)  
Slobodan Kuvalja, Sanja Milković-Kraus, Željko Šućur
Izlaganje sa skupa
 
Ocjena radne sposobnosti i/ili invalidnosti u bolesnika sa sindromima prenaprezanja sustava za kretanje (str.509-516) hrvatskipdf 59 KB
Overuse Syndromes in the Evaluation of Work Capacity (str.509-516)  
Nada Turčić, Jadranka Mustajbegović, Eugenija Žuškin
Izlaganje sa skupa
 
(str.520-524) hrvatskipdf 46 KB
Ostalo  
Posjeta: 97.767 *