hrcak mascot   Srce   HID

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja,Vol. 19 No. 6 (110)
Datum izdavanja: prosinca 2010.

Objavljen na Hrčku: 27. 12. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Provjera evolucijskog objašnjenja ljubomore na hrvatskom i američkom uzorku (str.915-931)  
A TEST OF THE EVOLUTIONARY EXPLANATION OF JEALOUSY IN THE UNITED STATES AND CROATIA (str.915-931) engleskipdf 348 KB
Eine Überprüfung der evolutionspsychologischen Erklärung von Eifersucht am Beispiel kroatischer und US-amerikanischer Probanden (str.915-931)  
Roger L. MELLGREN, Ivana HROMATKO, Deborah MCARTHUR, Martha A. MANN
Izvorni znanstveni članak
 
MJERENJE PUBERTALNOGA SAZRIJEVANJA U ISTRAŽIVANJIMA RAZVOJA ADOLESCENATA (str.933-951) hrvatskipdf 181 KB
Measuring Pubertal Maturation in Research on Adolescent Development (str.933-951)  
Messungen des pubertären Reifungsprozesses in Forschungen zur adoleszenten Entwicklung (str.933-951)  
Gordana KERESTEŠ, Irma BRKOVIĆ, Gordana KUTEROVAC JAGODIĆ
Pregledni rad
 
Roditeljski autoritet u odnosima između roditelja i adolescenata (str.953-971)  
PARENTAL AUTHORITY IN ADOLESCENT-PARENTS RELATIONSHIPS (str.953-971) engleskipdf 2 MB
Elterliche Autorität im Verhältnis zwischen Eltern und Adoleszenten (str.953-971)  
KUHAR Metka
Izvorni znanstveni članak
 
PRIDONOSE LI OSOBNE KARAKTERISTIKE NASTAVNIKA VRSTI INTERAKCIJE KOJU OSTVARUJU SA SVOJIM UČENICIMA? (str.973-994) hrvatskipdf 210 KB
Do Personal Characteristics of Teachers Contribute to the Type of Interaction They Have with Their Students? (str.973-994)  
Tragen die Persönlichkeitsmerkmale von Lehrern zur Art ihrer Interaktion mit Schülern bei? (str.973-994)  
Slavica ŠIMIĆ ŠAŠIĆ, Izabela SORIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PROMJENE U SEKSUALNOSTI MLADIH? REZULTATI ISTRAŽIVANJA NOVOUPISANIH STUDENATA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU OD 1998. DO 2008. GODINE (str.995-1014) hrvatskipdf 203 KB
Changing Sexuality? Results from the University of Zagreb First-Year Students Studies, 1998-2008 (str.995-1014)  
Veränderungen in der Sexualität junger Menschen? Ergebnisse einer Langzeituntersuchung unter neu immatrikulierten StudentInnen der Universität Zagreb im Zeitraum von 1998 bis 2008 (str.995-1014)  
Ivan LANDRIPET, Sandra ŠEVIĆ, Drago CAR, Valerio BAĆAK, Maja MAMULA, Aleksandar ŠTULHOFER
Prethodno priopćenje
 
PRIKLADNOST NEKOLIKO SUBJEKTIVNIH MJERA PUBERTALNOGA SAZRIJEVANJA ZA PRIMJENU U NEKLINIČKIM ISTRAŽIVANJIMA RAZVOJA ADOLESCENATA (str.1015-1035) hrvatskipdf 317 KB
Suitability of Several Subjective Measures of Pubertal Maturation for Application in Non-Clinical Research on Adolescent Development (str.1015-1035)  
Die Angemessenheit bestimmter subjektiver Messinstrumente zur Ermittlung des pubertären Reifungsprozesses und ihre Anwendung in nicht-klinischen Untersuchungen über adoleszente Entwicklung (str.1015-1035)  
Gordana KERESTEŠ, Irma BRKOVIĆ, Gordana KUTEROVAC JAGODIĆ
Stručni rad
 
"Nove" teorije javnosti i aktualnosti: hijerarhijski sustav utjecaja i hegemonija nematerijalnog rada (str.1037-1053)  
"NEW" THEORIES OF THE PUBLIC AND ACTUALITY: HIERARCHICAL SYSTEM OF INFLUENCE AND HEGEMONY OF IMMATERIAL LABOR (str.1037-1053) engleskipdf 172 KB
„Neue“ Theorien über Öffentlichkeit und Aktualität: Das hierarchische System von Einflüssen und der Dominanz immaterieller Arbeit (str.1037-1053)  
Peter SEKLOČA
Pregledni rad
 
ODNOS LOKALNE ZAJEDNICE PREMA PROBLEMU ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA: STUDIJA SLUČAJA MAKARSKO PRIMORJE (str.1055-1077) hrvatskipdf 789 KB
The Attitude of the Local Community towards the Problem of Municipal Waste Disposal: Case Study of Makarska Littoral (str.1055-1077)  
Die Einstellung der Lokalbevölkerung zum Problem der Müllentsorgung: Der Fall Makarska-Riviera (str.1055-1077)  
Marko MUSTAPIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PERCEPCIJA ZDRAVLJA U POKRETNIH STARIJIH OSOBA (SEGMENT STUDIJE O KRONIČNIM BOLESTIMA U HRVATSKOJ) (str.1079-1092) hrvatskipdf 156 KB
Perception of Health among the Mobile Aged Population (Part of The Study on Chronic Disease in Croatia) (str.1079-1092)  
Wahrnehmung des eigenen Gesundheitszustands unter bewegungsfähigen älteren Menschen (Segmentstudie einer Untersuchung über chronische Erkrankungen in Kroatien) (str.1079-1092)  
Mladen PAVLOVIĆ, Anita LAURI KORAJLIJA, Diana ŠIMIĆ, Jasminka BOBIĆ, Naima ČOROVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PERCEPCIJA BOLI U UVJETIMA RAZLIČITE RAZINE DISTRAKCIJE (str.1093-1114) hrvatskipdf 308 KB
Pain Perception in Different Levels of Distraction (str.1093-1114)  
Schmerzwahrnehmung bei unterschiedlich ausgeprägter Ablenkung (str.1093-1114)  
Dragutin IVANEC, Tomislav MILJAK, Robert FABER
Izvorni znanstveni članak
 
DŽEZ IZME\U POPULARNE GLAZBE I ELITNE UMJETNOSTI (str.1115-1138) hrvatskipdf 217 KB
Jazz between Popular and High Art (str.1115-1138)  
Jazz zwischen populärer Musik und elitärer Kunst (str.1115-1138)  
Rašeljka KRNIĆ
Pregledni rad
 
DINAMIČKE DEMOGRAFSKE DETERMINANTE RURALNO- -URBANE POLARIZACIJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (1971. – 2001.) (str.1139-1162) hrvatskipdf 211 KB
Dynamic Demographic Determinants of Polarization between Urban and Other Settlements in Osijek – Baranja County 1971 – 2001 (str.1139-1162)  
Dynamische demografische Determinanten der Stadt-Land- Polarisierung in der Gespanschaft Osijek-Baranja (1971–2001) (str.1139-1162)  
Marijan JUKIĆ, Ivo TURK
Prethodno priopćenje
 
STRATEGIJE SUZBIJANJA I PREVENCIJA DESNOG EKSTREMIZMA U SR NJEMAČKOJ (str.1163-1181) hrvatskipdf 185 KB
Strategies for Combating and Preventing Right-Wing Extremism in the Federal Republic of Germany (str.1163-1181)  
Strategien zur Bekämpfung und Prävention von Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland (str.1163-1181)  
Damir VELIČKI, Marina PERKOVIĆ
Pregledni rad
 
Rosalind Miles ŽENSKA POVIJEST SVIJETA Tko je skuhao posljednju večeru? (str.1185-1188) hrvatskipdf 73 KB
Mia Bašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milana Černelić, Marijeta Rajković, Tihana Rubić (ur.) ŽIVJETI NA KRIVOM PUTU (str.1188-1191) hrvatskipdf 74 KB
Jelka Vince Pallua
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Michał Sznajder, Lucyna Przezbórska, Frank Scrimgeour AGRITOURISM (str.1191-1194) hrvatskipdf 74 KB
Kristina Brščić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pavlo Ružić RURALNI TURIZAM Drugo prošireno izdanje (str.1194-1195) hrvatskipdf 47 KB
Damir Demonja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nevio Šetić STALEŠKA DRUŠTVA I ČASOPISI HRVATSKOG UČITELJSTVA U ISTRI 1891. – 1914. (str.1195-1198) hrvatskipdf 63 KB
Mihovil Dabo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Impressum br. 110 hrvatskipdf 41 KB
Impressum No. 110 engleskipdf 41 KB
Ostalo  
Sadržaj hrvatskipdf 33 KB
Contents engleskipdf 33 KB
Inhalt njemačkipdf 33 KB
Kazalo  
Posjeta: 47.521 *