hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 80 No. 4, 2010.


Bogoslovska smotra,Vol. 80 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 2010.

Objavljen na Hrčku: 6. 1. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.965-966) hrvatskipdf 215 KB
Contents (str.967-968) engleskipdf 196 KB
Index (str.969-970) latinskipdf 204 KB
Ostalo  
Bogoslovska smotra i duh Drugoga vatikanskog koncila (str.971-974) hrvatskipdf 195 KB
Željko TANJIĆ
Uvodnik
 
Nerealistička filozofija religije Dona Cupitta. Prikaz i kritika (str.975-992) hrvatskipdf 339 KB
Don Cupitts non-realist Philosophy of Religion. Overview and Critique (str.975-992)  
Danijel TOLVAJČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Božja vladavina u Ps 97 (str.993-1014) hrvatskipdf 336 KB
God's Lordship in the Psalm 97 (str.993-1014)  
Mislav KOVAČIĆ, Božo LUJIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Učenici u Markovu evanđelju između nerazumijevanja, straha i vjere (str.1015-1031) hrvatskipdf 331 KB
The Disciples in Mark's Gospel between Incomprehension, Fear and Faith (str.1015-1031)  
Maksimilijan MATJAŽ
Izvorni znanstveni članak
 
Smjernice za duhovnost u demokratskom društvu (str.1033-1060) hrvatskipdf 363 KB
Directives for Spirituality in Democratic Society (str.1033-1060)  
Franjo PODGORELEC
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj pohađanja mise na kvalitetu bračnog života. Rezultati znanstveno-istraživačkog projekta Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života (str.1061-1082) hrvatskipdf 335 KB
The Influence of Attending Mass on the Quality of Married Life. Results of the scientific-research Project: Christian Identity and the Quality of Married and Family Life (str.1061-1082)  
Zvonko PAŽIN, Vladimir Dugalić
Izvorni znanstveni članak
 
Elementi univerzalne etike u Pavla i stoičkog filozofa Seneke (str.1083-1104) hrvatskipdf 337 KB
Elements of Universal Ethics in Paul and Stoic Philosopher L. A. Seneca (str.1083-1104)  
Mato ZOVKIĆ
Prethodno priopćenje
 
Ivan Duns Skot i skotizam u hrvatskoj periodici prve polovice 20. stoljeća (str.1105-1132) hrvatskipdf 427 KB
John Duns Scotus and Scotism in Croatian Periodicals in the first Half of the Twentieth Century (str.1105-1132)  
Barbara ĆUK
Pregledni rad
 
Ricoeurova »podučena egzegeza« (str.1133-1145) hrvatskipdf 302 KB
Ricoeur's »Learned Exegesis« (str.1133-1145)  
Jadranka BRNČIĆ
Pregledni rad
 
Zagrebačka metoda čitanja Biblije (str.1147-1162) hrvatskipdf 325 KB
The Zagreb Method of Reading the Bible (str.1147-1162)  
Dario TOKIĆ
Pregledni rad
 
Sakramenti in genere, communicatio in sacris i sakramentali u katoličkom i pravoslavnom nauku i praksi (str.1163-1189) hrvatskipdf 364 KB
The Sacraments in genere, communicatio in sacris and the Sacramentals in Catholic and Orthodox Doctrine and Practise (str.1163-1189)  
Niko IKIĆ
Pregledni rad
 
Temeljne postavke protestantskog poimanja zadaće teologa i teologije u odnosu prema zajednici vjernika (str.1191-1208) hrvatskipdf 328 KB
Fundamental Presumptions of the Protestant Notion of the Task of the Theologian and Theology in Relation to the Community of Believers (str.1191-1208)  
Lidija MATOŠEVIĆ
Pregledni rad
 
Ostvarivanje sinodalnog stila pastoralnog djelovanja na župnoj razini. Djelovanje kao autentičan izričaj zajedništva Crkve (str.1209-1233) hrvatskipdf 349 KB
Realising the Synodal Style of Pastoral Activities at the Parish Level. Action as an Authentic Expression of Church Communion (str.1209-1233)  
Nikola VRANJEŠ
Pregledni rad
 
Kašićeva Biblija u knjizi Stjepana Krasića Počelo je u Rimu, Dubrovnik, 2009. (str.1235-1240) hrvatskipdf 228 KB
Petar BAŠIĆ
Crtice
 
Stanko Lasić, Pravo na rođenje u učenju Crkve, Petar Marija Radelj (ur.). Centar za bioetiku Filozofsko-teološkoga instituta Družbe Isusove u Zagrebu -Tonimir, Zagreb, 2009. (str.1241-1244) hrvatskipdf 250 KB
Zvonko PAŽIN
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Adrese suradnika (str.1245-1246) hrvatskipdf 112 KB
Addresses of Contributors (str.1245-1246) engleskipdf 112 KB
Ostalo  
Popis recenzenata u 2010. godini (str.1247-1247) hrvatskipdf 160 KB
Ostalo  
Sadržaj godišta (str.1249-1252) hrvatskipdf 309 KB
Contents of Volume (str.1253-1255) engleskipdf 296 KB
Index Anni (str.1256-1258) latinskipdf 289 KB
Ostalo  
Posjeta: 21.811 *