hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, No. 37, 1994.


Datum izdavanja: studenoga 1994.

Objavljen na Hrčku: 21. 3. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Povijest arhiva slobodnog i kraljevskog grada Varaždina (str.7-17) hrvatskipdf 4 MB
Vida Pavliček
Izvorni znanstveni članak
 
Povijesni razvoj zaštite arhivske građe na području Dubrovačke Republike i grada Dubrovnika (str.19-23) hrvatskipdf 2 MB
Ivan Mustać
Stručni rad
 
Razvoj zaštite arhivske građe na području nadležnosti Povijesnog arhiva Rijeka (str.25-48) hrvatskipdf 9 MB
Boris Zakošek
Stručni rad
 
Osnovna načela i smjernice nacrta novoga arhivskog zakona (str.49-61) hrvatskipdf 4 MB
Josip Kolanović
Stručni rad
 
Nacionalni arhivski sustav (str.63-68) hrvatskipdf 2 MB
Marijan Rastić
Stručni rad
 
Some experiences and problems conceming preservation of national literary heritage - Disaster prevention including armed conflicts (str.69-78) hrvatskipdf 4 MB
Miljenko Pandžić
Stručni rad
 
The protection of archival material in war conditions (str.79-86) hrvatskipdf 3 MB
Tatjana Mušnjak
Stručni rad
 
Prijedlog liste arhivske građe za visokoškolske ustanove (str.87-99) hrvatskipdf 5 MB
Damir Validžić
Prethodno priopćenje
 
Vrednovanje i kriteriji za izlučivanje i trajnu pohranu filmske građe (str.101-114) hrvatskipdf 5 MB
Mato Kukuljica
Stručni rad
 
Razvoj, vrednovanje i čuvanje tonskih zapisa (fono građe) (str.115-122) hrvatskipdf 3 MB
Dubravko Majnarić
Stručni rad
 
Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike (str.123-145) hrvatskipdf 9 MB
Stjepan Ćosić
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski pravni običaji (str.147-159) hrvatskipdf 5 MB
Lujo Margetić
Stručni rad
 
Godina osnutka Zagrebačke biskupije (godine 1094. ili 1090?) (str.161-170) hrvatskipdf 4 MB
Miljenko Pandžić
Stručni rad
 
Fotoarhiv Odjeljenja za sanitarnu tehniku Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" (str.171-188) hrvatskipdf 7 MB
Mirna Zebec
Stručni rad
 
Šibenski metrološki sustav u XV. stoljeću (str.189-207) hrvatskipdf 7 MB
Josip Kolanović
Izvorni znanstveni članak
 
Vodeni znakovi papirane zagrebačkoga Stolnog kaptola (str.209-220) hrvatskipdf 5 MB
Tatjana Puškadija-Ribkin
Izvorni znanstveni članak
 
Osobni fond generala Stjepana Sarkotića - Analitički inventar (str.221-262) hrvatskipdf 15 MB
Ornata Tadin
Stručni rad
 
Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe u Zagrebu (1835-1948) (str.263-281) hrvatskipdf 7 MB
Zora Hendija
Stručni rad
 
XXX. Međunarodna konferencija Okruglog stola arhiva (CITRA) Grčka-Solun, 11-15. listopada 1994. (str.283-292) hrvatskipdf 4 MB
Josip Kolanović
Ostalo
 
Sastanak CIBAL-a, Međunarodnog centra za istraživanje Balkana i Sredozemlja (Solun, 10. listopada 1994) (str.293-294) hrvatskipdf 763 KB
Josip Kolanović
Ostalo
 
Ljetni tečaj za istočnoeuropske arhiviste u Marburgu (str.294-302) hrvatskipdf 3 MB
Jozo Ivanović, Damir Validžić
Ostalo
 
Međunarodni arhivistički tečaj u Parizu 1994. godine (str.303-316) hrvatskipdf 5 MB
Vesna Čučić
Ostalo
 
Mirko Marković, Descriptio Croatiae (str.317-322) hrvatskipdf 2 MB
Igor Karaman
Ostalo
 
Vicko Kapitanović, Rukopisna i knjižna baština Franjevačke visoke bogoslovije u Makarskoj (str.323-324) hrvatskipdf 826 KB
Josip Kolanović
Ostalo
 
Petar Bezina, Rukopisna baština franjevaca Provincije Presvetoga Otkupitelja (str.325-328) hrvatskipdf 2 MB
Josip Kolanović
Ostalo
 
Šime Jurić, Katalog rukopisa Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu, knj. 2 (str.328-329) hrvatskipdf 818 KB
Josip Kolanović
Ostalo
 
Novopronađeni perzijski kodeks (str.330-330) hrvatskipdf 416 KB
Fedor Moačanin
Ostalo
 
Archivmitteilungen, 1-6/1993. (str.331-332) hrvatskipdf 811 KB
Erna Perak
Ostalo
 
Archives, vol. 24, br. 1-2, 1992. (str.332-334) hrvatskipdf 1 MB
Martin Modrušan
Ostalo
 
Restauro, 4-6/1992. i 1-6/1993. (str.335-337) hrvatskipdf 1 MB
Dubravka Pilipović
Ostalo
 
Arhivi, God. XV, br. 1-2/1992. i God. XVI, br. 1-2/1993. (str.338-343) hrvatskipdf 2 MB
Nikolina Krtalić
Ostalo
 
Les documents graphiques et photographiques, Analyse et conservation (str.344-346) hrvatskipdf 1 MB
Ksenija Percač
Ostalo
 
Die slavischen Sprachen, sv. 33, Salzburg 1993. (str.347-348) hrvatskipdf 763 KB
Miljenko Pandžić
Ostalo
 
Posjeta: 25.809 *