hrcak mascot   Srce   HID

Cris : Časopis Povijesnog društva Križevci,Vol. XII No. 1
Datum izdavanja: veljače 2011.

Objavljen na Hrčku: 23. 5. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Opisi međa i posjeda između Lonje i Glogovnice u 13. i 14. stoljeću (str.7-20) hrvatskipdf 8 MB
Description of the 13th/14th estate boundary lines between the rivers Glogovnica and Lonja (str.20-20)  
Ranko Pavleš
Izvorni znanstveni članak
 
Njemačke posuđenice u suvremenome križevačkome govoru (str.7-20) hrvatskipdf 12 MB
German loan-words in contemporary Križevci speech (str.20-20)  
Valentina Papić, Renata Husinec
Izvorni znanstveni članak
 
Značenje kabale u djelu L’Idea del Theatro Giulija Camilla Delminija (str.21-27) hrvatskipdf 4 MB
The significance of the Kabbalah in Giulio Camillo Delminio’s L’Idea del Theatro (str.27-27)  
Ivana Skuhala Karasman
Izvorni znanstveni članak
 
Liga Doroghy i Križevci: prilog istraživanju glazbenoga života Križevaca u 20. stoljeću (str.28-36) hrvatskipdf 5 MB
Liga Doroghy and Križevci - contribution to the study of music life in the 20th century Križevci (str.36-36)  
Lucija Konfic
Izvorni znanstveni članak
 
Četničke i režimske organizacije u Bjelovarskom kotaru tijekom Kraljevine SHS/Kraljevine Jugoslavije (s posebnim osvrtom na Kokinačke žrtve 1935. god ine.) (str.37-60) hrvatskipdf 15 MB
Chetnik and regime-supporting organizations in Bjelovar District during the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/ Kingdom of Yugoslavia (special reference to the 1935 Kokinac victims) (str.60-60)  
Željko Karaula
Izvorni znanstveni članak
 
Retorika i retorički oblici u Križevačkim štatutima (str.81-85) hrvatskipdf 3 MB
Rhetoric and rhetorical forms in Križevački štatuti (str.85-85)  
Tanja Baran
Izvorni znanstveni članak
 
Štovanje sv. Marka Križevčanina u Križevcima u razdoblju od 1905. do 1969. godine (str.86-96) hrvatskipdf 6 MB
Worshipping St Marko Križevčanin in Križevci between 1905 and 1969 (str.96-96)  
Željko Vegh
Pregledni rad
 
Svećenik Vilim Švelec i gospodarsko poučavanje seljaštva u Hrvata 19. stoljeću (str.97-110) hrvatskipdf 9 MB
Priest Vilim Švelec and educating Croatian peasantry in economy in 19th century (str.110-110)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Pregledni rad
 
Župani Križevačke županije u 13. i 14. stoljeću (str.111-120) hrvatskipdf 6 MB
County heads of Križevci County in 13th and 14th centuries (str.120-120)  
Ozren Blagec
Stručni rad
 
Dragutin Bahun - čovjek renesansne širine (str.121-128) hrvatskipdf 4 MB
Dragutin Bahun-a Renaissance man in the 20th century (str.128-128)  
Ivan Dečak
Stručni rad
 
Tragom njemačko-mađarsko-hrvatskih jezičnih dodira: problematika jezika posrednika (str.129-141) hrvatskipdf 8 MB
On the Track of German-Hungarian-Croatian Language Contact: An Issue of the Intermediary Language (str.141-141)  
KRUNOSLAV PUŠKAR
Izvorni znanstveni članak
 
Ciklus zidnih slikarija u lađi crkve svetog Brcka na Kalniku - ikonografsko-ikonološka studija (str.142-154) hrvatskipdf 9 MB
Wall paintings in the nave of St Brixius in Kalnik (iconographic and iconologic study) (str.154-154)  
Zdenko Balog
Prethodno priopćenje
 
Pregled istraživanja doprinosa pavlina hrvatskoj glazbenoj umjetnosti (str.155-169) hrvatskipdf 11 MB
A researches overview of Paulines contributions to Croatian music (str.169-169)  
Lucija Konfic
Pregledni rad
 
Kratak pregled povijest pavlina s osvrtom na njihovo djelovanje u Križevcima (str.170-187) hrvatskipdf 11 MB
History of the Paulists and their activities in Križevci (str.187-187)  
Tomislav Bogdanović
Pregledni rad
 
Uzroci izbijanja Prve posavske bune (1653. - 1659.) i uloga Ivana Zakmardija u njezinu dokumentiranju (str.188-194) hrvatskipdf 4 MB
Causes of the first Posavina rebellion (1653-1659) and the role of Ivan Zakmardi Dijankovečki in its documenting (str.194-194)  
Domagoj Sremić
Pregledni rad
 
Sv. Stjepan i sv. Ladislav u pučkoj tradiciji mađarskih Hrvata (str.195-201) hrvatskipdf 3 MB
St Stjepan and St Ladislav in folk tradition of Hungarian Croats (str.201-201)  
Đuro Franković
Pregledni rad
 
Pregled pavlinskih samostana kasnosrednjovjekovne Slavonije (str.202-220) hrvatskipdf 12 MB
Archaeological context of Paulist monasteries in the late mediaeval Slavonia (str.220-220)  
Tajana Pleše
Pregledni rad
 
Studenti iz hrvatskih zemalja na sveučilištu u Olomoucu u ranome novom vijeku (1569. - 1781.) s posebnim osvrtom na studente iz križevačkoga kraja (str.221-225) hrvatskipdf 2 MB
Students from Croatian lands at Olomouc University in early Modern Age (1569- 1781); students from Križevci area (str.225-225)  
Hrvoje Petrić
Pregledni rad
 
O križevačkim i mađarskim pavlinima u hrvatskoj pavlinskoj provinciji (str.226-233) hrvatskipdf 5 MB
On Križevci and Hungarian Paulists in Croatian Paulist Province (str.233-233)  
Ivan Peklić
Pregledni rad
 
Bela IV. i kalničko plemstvo (str.234-244) hrvatskipdf 7 MB
Bela IVth and the gentry of Kalnik (str.244-244)  
Ozren Blagec
Stručni rad
 
Templari u Glogovnici (str.245-250) hrvatskipdf 3 MB
Templars in Glogovnica (str.250-250)  
Dora Kovač, Marija Rahela Puljević
Stručni rad
 
Seljačka buna oko Križevaca i u dijelu Varaždinskoga generalata godine 1755. (str.251-255) hrvatskipdf 2 MB
Tvrtko Milunović
Stručni rad
 
Zbornik radova sa simpozija u povodu 90. obljetnice rođenja i 20. obljetnice smrti Mije Škvorca (str.256-259) hrvatskipdf 2 MB
Đuro Škvorc
Stručni rad
 
Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja (str.260-262) hrvatskipdf 1 MB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja (str.263-265) hrvatskipdf 2 MB
Martina Pavić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja (str.266-268) hrvatskipdf 1 MB
Martina Pavić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Križevačko nakladništvo u 2010. godini (str.269-275) hrvatskipdf 3 MB
Marjana Janeš Žulj
Stručni rad
 
Vijest o osnivanju Perzeida (str.276-276) hrvatskipdf 219 KB
Nataša Dimitrijević
Vijest
 
Prvi Susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva “Stjepan Kranjčić” u Križevcima (str.277-277) hrvatskipdf 513 KB
Tanja Baran
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Drugi Susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva “Stjepan Kranjčić” u Križevcima (str.278-279) hrvatskipdf 551 KB
Tanja Baran
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pozdravni govor izrečen 7. svibnja 2010. na svečanoj akademiji u Hrvatskome domu u čast monsinjora Vjekoslava Huzjaka, bjelovarsko-križevačkoga biskupa i njegova preuzimanja konkatedrale sv. Križa u Križevcima (str.280-282) hrvatskipdf 2 MB
Renata Husinec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2010. godini (str.283-284) hrvatskipdf 1 MB
Terezija Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obljetnice vezane uz 2010. i 2011. godinu (str.285-288) hrvatskipdf 2 MB
Terezija Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zahvala predsjednici i članu uredništva (str.289-289) hrvatskipdf 229 KB
Zahvala  
U SPOMEN IVAN TINODI (1929. - 2010.) (str.290-290) hrvatskipdf 176 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
UPUTE AUORIMA (str.291-292) hrvatskipdf 657 KB
Ostalo  
Posjeta: 40.296 *