hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: June 1995

Published on HRČAK: 16 June 2011
Table of contents Full text
TOPONIM BOSNA KAO SLAVISTIČKI PROBLEM (str.5-12) croatianpdf 456 KB
Danijel Alerić
Original scientific paper
 
DIJALEKTALNE RIJEČI HRVATSKOGA PRIOBALJA (str.13-24) croatianpdf 675 KB
Vida Barac-Grum
Original scientific paper
 
PRILOG PROUČAVANJU MEĐIMURSKE OJKONIMIJE: DVOLEKSEMNI OJKONIMI S PRIDJEVIMA DONJI/GORNJI (str.25-50) croatianpdf 1 MB
Anđela Frančić
Original scientific paper
 
O PROBLEMIMA RAZVOJA GLAGOLSKOGA PRILOGA SADAŠNJEGA I PROŠLOGA (str.51-65) croatianpdf 870 KB
Darija Gabrić-Bagarić
Original scientific paper
 
PRIDJEVI U "SPOVIDI OPĆENOJ" (str.67-78) croatianpdf 669 KB
Lana Hudeček
Original scientific paper
 
PROSTIRANJE KAJKAVŠTINE U PROŠLOSTI (str.79-102) croatianpdf 1 MB
Mijo Lončarić
Original scientific paper
 
GLASOVNE POJAVE U "ODLOMKU KORČULANSKOGA LEKCIONARA" (str.103-124) croatianpdf 1 MB
Dragica Malić
Original scientific paper
 
JEZIKOSLOVNA RASUDBA PAVLA VITEZOVIĆA (str.125-137) croatianpdf 785 KB
Zrnka Meštrović
Original scientific paper
 
BLAGO JEZIKA SLOVINSKOGA JAKOVA MIKALJE – JEDAN OD LEKSIKOGRAFSKIH IZVORA ZA LEXICON LATINO-ILLYRICUM PAVLA VITEZOVIĆA (str.139-155) croatianpdf 922 KB
Zrnka Meštrović, Nada Vajs
Original scientific paper
 
HRVATSKE ISTOVRIJEDNICE STRANIH NAZIVA (str.157-171) croatianpdf 826 KB
Milica Mihaljević, Ljiljana Šarić
Original scientific paper
 
IZVORI PJESMARICE U KATEKIZMU KNIŽICA DUHOVNA (1768.) (str.173-186) croatianpdf 677 KB
Adela Ptičar
Original scientific paper
 
ETIMOLOŠKI PRINOSI (10-12) (str.187-200) croatianpdf 788 KB
Valentin Putanec
Original scientific paper
 
IMENSKI PREDIKATI U KAJKAVSKIM DRAMSKIM TEKSTOVIMA 18. I POČETKA 19. STOLJEĆA (str.201-212) croatianpdf 553 KB
Dijana Stolac
Original scientific paper
 
OSOBNO IME VID (str.213-225) croatianpdf 725 KB
Petar Šimunović, Marko Lukenda
Original scientific paper
 
VRSTE, POLOŽAJ I ULOGA DETERMINATORA (str.227-238) croatianpdf 705 KB
Luka Vukojević
Original scientific paper
 
GLAVNE ZNAČAJKE PISAROVINSKOGA GOVORA (str.239-246) croatianpdf 320 KB
Vesna Zečević
Original scientific paper
 
SINONIMNOST, SEMANTIČKA ZALIHOST I OBAVIJEST NA PRIMJERIMA (str.247-256) croatianpdf 606 KB
Marija Znika
Original scientific paper
 
Visits: 14.715 *