hrcak mascot   Srce   HID

Riječki teološki časopis, Vol. 34 No. 2, 2009.


Datum izdavanja: siječnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 26. 8. 2011.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.233-236) hrvatskipdf 143 KB
Kazalo  
Povijesni koraci prema osnivanju metropolije (str.237-260) hrvatskipdf 511 KB
Historical Path Towards the Establishment of the Metropolitan Archdiocese (str.237-260)  
Mile Bogović
Pregledni rad
 
Odnosi Svete Stolice i Jugoslavije u vrijeme nastanka Riječko-senjske nadbiskupije (str.261-276) hrvatskipdf 178 KB
Relationship of the Hol y See with Yugoslavia at the Time of the Establishment of the Archdiocese of Rijeka and Senj (str.261-276)  
Franjo Emanuel Hoško
Pregledni rad
 
ODNOS BISKUPA RIJEČKE METROPOLIJE I JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLASTI (str.277-310) hrvatskipdf 285 KB
Il rapporto tra i vescovi della Metropolia di Rijeka e autorità comuniste jugoslave (str.277-310)  
Miroslav Akmadža
Izvorni znanstveni članak
 
BISKUPI VIKTOR BURIĆ I JOSIP PAVLIŠIĆ U FORMIRANJU RIJEČKO-SENJSKE NADBISKUPIJE I METROPOLIJE (str.311-337) hrvatskipdf 162 KB
Vescovi Viktor Burić e Josip Pavlišić nella formazione di Arcidiocesi e la metropolitana di Rijeka-Senj (str.311-337)  
Marko Medved
Pregledni rad
 
BISKUP NEŽIĆ I OSNIVANJE METROPOLIJE (str.339-354) hrvatskipdf 182 KB
La figura di mons. Dragutin Nežić - Fiume come nuovo centro metropolitano (str.339-354)  
Ilija Jakovljević
Izlaganje sa skupa
 
Krčki biskup dr. Karmelo Zazinović i osnivanje riječke metropolije (str.355-370) hrvatskipdf 178 KB
The Bishop of Krk, dr. Karmelo Zazinović and the Establishment of the Metropolitan Archdiocese of Rijeka (str.355-370)  
Franjo Velčić
Izvorni znanstveni članak
 
Bogoslovsko sjemenište i Visoka bogoslovska škola u formiranju nove metropolije (str.371-388) hrvatskipdf 203 KB
Seminario teologico e scuola superiore di teologia a Fiume nella formazione di nuova Metropolia (str.371-388)  
Ivan Devčić
Izlaganje sa skupa
 
Život mons. Karla Jamnika, apostolskoga administratora Riječke biskupije (str.389-402) hrvatskipdf 174 KB
La vita di mons. Karlo Jamnik, amministratore apostolico della diocesi di Fiume (str.389-402)  
Rafko Valenčič
Prethodno priopćenje
 
Pastoralni pothvati iz središta nove metropolije: PRIPREMA I PROSLAVA USPOSTAVE METROPOLIJE - EKLEZIJALNO-PASTORALNI KONTEKST, ZNAČENJE I EVANGELIZACIJSKI IZAZOVI (str.403-430) hrvatskipdf 249 KB
Iniziative pastorali dal centro della nuova metropolia (str.403-430)  
Milan Šimunović
Pregledni rad
 
PASTORALNI POTHVATI IZ SREDIŠTA NOVE METROPOLIJE (str.431-454) hrvatskipdf 209 KB
Pastoral Activities Encouraged from the Centre of the New Metropolitan Archdiocese of Rijeka (str.431-454)  
Nikola Vranješ
Pregledni rad
 
Interdijecezanski ženidbeni sud u Rijeci (str.455-458) hrvatskipdf 140 KB
Emil Svažić
Stručni rad
 
Modaliteti obiteljskog pastorala (str.459-482) hrvatskipdf 228 KB
The Modalities of the Family Pastoral Ministry (str.459-482)  
Veronika Reljac
Pregledni rad
 
Anarhističke implikacije oslobađanja od rada (str.483-502) hrvatskipdf 238 KB
Implicazioni anarchici della «liberazione dal lavoro» (str.483-502)  
Zlatko Miliša
Pregledni rad
 
„BOG“ KAO ŠIFRA TRANSCENDENCIJE. JASPERSOVA INTERPRETACIJA «TEMELJNIH ŠIFRI BOŽANSTVA» (str.503-542) hrvatskipdf 308 KB
'GOD' AS A CIPHER OF TRANSCENDENCE. JASPERS' INTERPRETATION OF THE 'GROUND CIPHERS OF GODHEAD' (str.503-542)  
Danijel Tolvajčić
Izvorni znanstveni članak
 
Metafizička istraživanja o osobi (str.543-572) hrvatskipdf 256 KB
Metaphysical Enquiries Concerning the Human Person (str.543-572)  
Borislav Dadić, Ivana Knežić
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG O ŽIVOTU I DJELU KRČANINA PIETRA MATTEA FERCHIA/MATIJE FRKIĆA (KRK, 1583. – PADOVA, 1669.) (str.573-592) hrvatskipdf 218 KB
A Contribution Regarding Life and Work of Pietro Matteo Ferchi / Matija Frkić from Krk (Krk 1583 – Padova 1669) (str.573-592)  
Aleksandra Golubović, Maja Polić
Pregledni rad
 
ŽUPNA ZAJEDNICA NA POČETKU TREĆEGA TISUĆLJEĆA Pastoralno-teološka razmišljanja o mogućnostima ostvarivanja župnog pastorala u Republici Hrvatskoj - Josip Šimunović, Glas Koncila, Zagreb, 2009., 382 str. (str.593-598) hrvatskipdf 148 KB
Nikola Vranješ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
I FEDELI LAICI NELLA MISSIONE DELLA CHIESA IN CROAZIA OGGI. SFIDE E PROSPETTIVE - Nikola Vranješ, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2008., 368 str. (str.599-601) hrvatskipdf 139 KB
Veronika Reljac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZAPADNOHRVATSKE POVIJESNE TEME - Franjo Emanuel Hoško, Povijesno društvo Rijeka, Adamić, Rijeka, 2009., 466 stranica. (str.602-604) hrvatskipdf 172 KB
Marijan Jurčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
LA CHIESA CATTOLICA A FIUME (1920-1938): AMMINISTRATORI APOSTOLICI E VESCOVI DI UNA DIOCESI PLURINAZIONALE IN EPOCA FASCISTA. - Marko Medved Pontificia università Gregoriana. Facoltà della storia e dei beni culturali della Chiesa. Roma, 2008., 325 str. (str.605-608) hrvatskipdf 105 KB
Franjo Emanuel Hoško
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZAPADNOHRVATSKE POVIJESNE TEME - Franjo Emanuel Hoško, Adamić, Rijeka, 2009. (str.609-612) hrvatskipdf 142 KB
Marko Medved
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRAVO NA ROĐENJE U UČENJU CRKVE - Stanko Lasić, Centar za bioetiku FTI DI, Zagreb, 2009. (str.613-614) hrvatskipdf 136 KB
Petar Radelj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 16.577 *