hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 2010.

Objavljen na Hrčku: 29. 2. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Roman roads and communications in Late Antique South Pannonia.  
Rimske prometnice i komunikacije u kasnoantičkoj južnoj Panoniji. (str.9-69) hrvatskipdf 2 MB
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
Division of property and noble kindred: examples from Slavonia  
Dioba posjeda i plemićki rod: primjeri iz Slavonije (str.70-86) hrvatskipdf 358 KB
Marija Karbić
Izvorni znanstveni članak
 
The surroundings of Papuk and Krndija in the Middle Ages: contributions to local history (Part III)  
Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku: prilozi za lokalnu povijest (treći dio) (str.87-130) hrvatskipdf 457 KB
Stanko Andrić
Pregledni rad
 
A survey of the Ottoman archival sources for the history of Slavonia and Srijem  
Pregled osmanskih arhivskih izvora za povijest Slavonije i Srijema (str.131-142) hrvatskipdf 429 KB
Dino Mujadžević
Pregledni rad
 
Records about Catholic settlers from Sarajevo in Brod’s oldest registry (1701-1735)  
Zapisi o doseljenim sarajevskim katolicima u najstarijoj brodskoj matici(1701.-1735.) (str.143-160) hrvatskipdf 351 KB
Robert Skenderović
Izvorni znanstveni članak
 
The first detailed cartographical depiction of the Baranya County  
Prvi detaljan kartografski prikaz Baranjske županije (str.161-167) hrvatskipdf 3 MB
István Horváth
Pregledni rad
 
The Valpovo Manor and its bridge toll from 1731 to 1737  
Valpovačko vlastelinstvo i valpovačka mostarina 1731.-1737. (str.168-196) hrvatskipdf 3 MB
Ljerka Perči
Pregledni rad
 
The County of Srijem in the second half of the 19th and the early 20th century (A review of the economy and social life)  
Srijemska županija u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća (Osvrt na gospodarstvo i društveni život) (str.197-211) hrvatskipdf 369 KB
Zlata Živaković-Kerže
Pregledni rad
 
“Long live luminous ban!” - The visit of ban Dragutin Khuen-Héderváry to Virovitica County in 1893, and how it was described in school memorials and reports  
„Živio svijetli ban!“ Kako je u školskim spomenicama i izvještajima zabilježen posjet bana Khuena Héderváryja nekim mjestima Virovitičke županije (1889-1893) (str.212-225) hrvatskipdf 669 KB
Dinko Župan
Izvorni znanstveni članak
 
Public monuments built by architects from Zagreb in Kupinovo, Novi Slankamen and Vezirac near Petrovaradin  
Javni spomenici, radovi zagrebačkih arhitekata, u Kupinovu, Novom Slankamenu i Vezircu kod Petrovaradina (str.226-243) hrvatskipdf 3 MB
Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak
 
Marianna (Marija) Jurić Zagorka and Josip Juraj Strossmayer, bishop of Ðakovo  
Marianna (Marija) Jurić Zagorka i đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer (str.244-265) hrvatskipdf 420 KB
Stana Vukovac
Stručni rad
 
Croatian-Slavonian formations as a part of the Austro-Hungarian Army during the First World War  
Hrvatsko-slavonske postrojbe u sastavu austrougarske vojske za vrijeme Prvog svjetskog rata (str.267-289) hrvatskipdf 460 KB
Filip Novosel
Pregledni rad
 
Historical notes on the Selinger family  
Bilješke o obitelji Selinger (str.290-340) hrvatskipdf 2 MB
Branko Ostajmer
Izvorni znanstveni članak
 
The suffering of the Serbs, Roma and Jews in the area of Virovitica and Slatina in 1941 and early 1942  
Stradanje Srba, Židova i Roma u virovitičkom i slatinskom kraju tijekom 1941. i početka 1942. godine (str.341-365) hrvatskipdf 412 KB
Filip Škiljan
Izvorni znanstveni članak
 
Victimology of Germans in Županja and the surrounding region (World War II and after-war period)  
Žrtvoslov Nijemaca Županje i županjskog kraja (Drugi svjetski rat i poraće) (str.366-390) hrvatskipdf 3 MB
Vladimir Geiger
Izvorni znanstveni članak
 
Activities of the Cominform supporters in Slavonski Brod area (1948-1955)  
Djelovanje “ibeovaca” na području Slavonskoga Broda 1948.-1955. (str.391-418) hrvatskipdf 612 KB
Martin Previšić
Izvorni znanstveni članak
 
Basic characteristics and circumstances of the democratization of social and political life in the Municipality of Slavonski Brod in 1990  
Osnovna obilježja i okolnosti demokratizacije društveno-političkog života slavonskobrodske općine tijekom 1990. (str.419-453) hrvatskipdf 437 KB
Mladen Barać
Izvorni znanstveni članak
 
The chronicles of Grubišno Polje 1990-1991 (Part II)  
Grubišnopoljska kronika 1990.-1991. (drugi dio) (str.454-494) hrvatskipdf 485 KB
Petar Bašić, Ivica Miškulin
Izvorni znanstveni članak
 
The Serb Radical Party in the Republic of Serbian Krajina, 1992-1995 (with an emphasis on its activities in Slavonia and Baranja)  
Srpska radikalna stranka u Republici Srpskoj Krajini, 1992.-1995. (s naglaskom na Slavoniju i Baranju) (str.495-525) hrvatskipdf 400 KB
Nikica Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Demographic and socio-economic consequences of a cholera epidemic: example of the epidemic in Drenovci in 1873  
Demografske i društveno-gospodarske posljedice epidemije kolere – primjer epidemije u Drenovcima 1873. godine (str.527-545) hrvatskipdf 490 KB
Irena Ipšić
Izvorni znanstveni članak
 
The history of the Gynecology and Obstetrics Ward of the Clinical Hospital Osijek (with special emphasis on its organizational, professional, and scientific development between 2002 and 2004  
Povijest Odjela za ginekologiju i opstetriciju Kliničke bolnice Osijek (s naglaskom na organizacijski, stručni i znanstveni razvoj od 2002. do 2004. (str.546-566) hrvatskipdf 370 KB
Dubravko Habek
Pregledni rad
 
Was there a castle in Osijek in 1526?  
Je li 1526. godine postojala utvrda u Osijeku? (str.567-580) hrvatskipdf 338 KB
Szabolcs Varga
Pregledni rad
 
Troubles-fête à Požega en 1629 (Oeuvre jusqu’ici inconnue de Ivan Tomko Mrnavić)  
Kršitelji blagdana u Požegi 1629. (Dosad nepoznato djelo Ivana Tomka Mrnavića) (str.581-594) hrvatskipdf 345 KB
Antal Molnár
Pregledni rad
 
Variation of the numbers of female detainees in the Stara Gradiška concentration camp (May – December 1944)  
Kretanje broja zatočenica ženskog dijela logora Stara Gradiška(svibanj – prosinac 1944.) - II. dio (str.595-648) hrvatskipdf 6 MB
Mario Kevo
Stručni rad
 
Uz polemiku o “indiferenciji Crkve prema jasenovačkim žrtvama” (sitan doprinos velikoj temi) (str.649-654) hrvatskipdf 286 KB
Mato Artuković
Pismo uredniku
 
Znanstveni skup “Vukovarska bitka - bitka za Hrvatsku” (13-14. 11. 2009) (str.655-664) hrvatskipdf 295 KB
Domagoj Zovak
Ostalo
 
In memoriam: Ivan Kampuš, Andrija Šuljak, Sima Ćirković (str.665-680) hrvatskipdf 454 KB
Stanko Andrić, Marija Karbić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prikazi i osvrti (str.681-718) hrvatskipdf 392 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Posjeta: 42.505 *