hrcak mascot   Srce   HID

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu, Vol. XIV No. 1, 2012.


MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu,Vol. XIV No. 1
Datum izdavanja: veljače 2012.

Objavljen na Hrčku: 8. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-1) hrvatskipdf 2 MB
Contents (str.33-33) engleskipdf 2 MB
Kazalo  
Kvaliteta mesa i kemijski sastav hibridnih svinja potomaka dvaju linija terminalnog nerasta (str.34-37) hrvatskipdf 822 KB
Meat quality traits and chemical composition of hybrid pigs originating from two different terminal sire lines (str.61-65) engleskipdf 2 MB
Ivona Đurkin, Boris Lukić, Goran Kušec, Žarko Radišić, Zlata Maltar, Velimir Sili
Prethodno priopćenje
 
Kvaliteta slavonskih šunki od crnih slavonskih svinja iz poluotvorenog i otvorenog sustava držanja (str.38-41) hrvatskipdf 171 KB
Quality of Slavonian ham of Black Slavonian pigfrom semi - outdoor and outdoor system (str.66-69) engleskipdf 145 KB
Đuro Senčić, Danijela Samac, Josip Novoselec
Prethodno priopćenje
 
Modeliranje masnokiselinskog sastava janjećega mesa hranidbom (str.42-50) hrvatskipdf 425 KB
Feeding modulation of the fatty acid composition in lamb meat (str.70-79) engleskipdf 425 KB
Željka Klir, Zvonko Antunović, Matija Domaćinović, Marcela Šperanda, Josip Novoselec, PhD. Veronica Halas
Pregledni rad
 
β-adrenergički agonisti: tvari s anaboličkim učinkom kod životinja za proizvodnju mesa (str.51-57) hrvatskipdf 1 MB
β- adrenergic agonists: substances with anabolic effect in animals for meat production (str.80-87) engleskipdf 1 MB
Jelka Pleadin, Ana Vulić, Nina Perši
Pregledni rad
 
Zahtjevi dobrobiti i kakvoća mesa (str.58-60) hrvatskipdf 1 MB
Welfare requirements and meat quality (str.88-91) engleskipdf 1 MB
Bela Njari, Branimir Mioković, Lidija Kozačinski, Vesna Dobranić, Nevijo Zdolec, Ivana Filipović, Tomislav Mikuš
Izlaganje sa skupa
 
Posjeta: 11.762 *