hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 20. No. 1-2 (39-40)
Datum izdavanja: prosinca 1994.

Objavljen na Hrčku: 1. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Određenje čovjeka. Uz esej Zdenka Vernića Sveti smijeh (str.9-21) hrvatskipdf 632 KB
Die Bestimmung des Menschen (str.9-21)  
Branko Bošnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Prirodnofilozofski pogledi Hermana Dalmatina (str.23-35) hrvatskipdf 673 KB
The Natural Philosophy Views of Hermann the Dalmatian (str.23-35)  
Žarko Dadić
Izvorni znanstveni članak
 
Rasprava o bitima Hermana Dalmatina u nootkrivenima Colkerovim arcima (str.37-46) hrvatskipdf 465 KB
De Hermanni Dalmatae De Essentiis in foliis a Colkero nuperrime repertis (str.37-46)  
Antun Slavko Kalenić
Izvorni znanstveni članak
 
Prirodoznanstvena gledišta Hermana Dalmatina o suglasju planeta i naravi tvari (str.47-54) hrvatskipdf 340 KB
The Natural Philosophy Views of Hermann the Dalmatian on the Harmony of Planets and the Nature of Matter (str.47-54)  
Snježana Paušek-Baždar
Izvorni znanstveni članak
 
Koncepcija retorike N. V. Gučetića u kontekstu tradicije (str.55-60) hrvatskipdf 293 KB
N. Čučetićs Rhetorikkonzeption im Kontext der Tradition (str.55-60)  
Wilfried Potthoff
Izvorni znanstveni članak
 
Pojam zakona u političkoj filozofiji Nikole Gučetića (str.61-72) hrvatskipdf 597 KB
The Concept of Law in Gučetić's Political Philosophy (str.61-72)  
Marinko Šišak
Izvorni znanstveni članak
 
Od škole mišljenja do slobode mišljenja. Pregled dosadašnjih istraživanja i budući zadaci proučavanja poetike i estetike F. Petrića (str.73-99) hrvatskipdf 985 KB
From a School of Thought to the Freedom of Thought. A Survey of the Past Investigations and the Future Tasks of the Research in Frane Petrić's Poetics and Esthetics (str.73-99)  
Ljerka Schiffler
Izvorni znanstveni članak
 
Značenje renesansnog »između« na primjeru Petrićeva tumačenja svijeta (str.101-115) hrvatskipdf 763 KB
The Meaning of the Renaissance »Between« on the Example of Petrić's Interpretation of the World (str.101-115)  
Erna Banić-Pajnić
Izvorni znanstveni članak
 
Pavao Skalić. Filozofija između sinkretizma i paradoksa (str.117-130) hrvatskipdf 527 KB
Pavao Skalić. Philosophy Between Syncretism and Paradox (str.117-130)  
Mihaela Girardi-Karšulin
Izvorni znanstveni članak
 
O proučavanjima Pavla Skalića i njegova djela u 20. stoljeću (str.131-136) hrvatskipdf 290 KB
On Twentieth Century Research into Pavao Skalić and His Work (str.131-136)  
Alojz Jembrih
Pregledni rad
 
Vlačićev Gnothi seauton (str.137-155) hrvatskipdf 995 KB
Flacius' Gnothi seauton (str.137-155)  
Ivan Kordić
Izvorni znanstveni članak
 
Rukopisni priručnici franjevačkog filozofskog učilišta u Šibeniku (1699-1825) (str.157-199) hrvatskipdf 1 MB
The Manuscript Manuals of the Franciscan Philosophical Study in Šibenik (1699-1825) (str.157-199)  
Vicko Kapitanović
Izvorni znanstveni članak
 
Juraj Križanić - tražitelj mudrosti (str.201-210) hrvatskipdf 525 KB
Juraj Križanić - A Searcher for Wisdom (str.201-210)  
Ivan Golub
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska filozofska tiskana djela i teze od 17. do polovice 19. stoljeća u samostanskim knjižnicamam »Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda« (str.211-216) hrvatskipdf 229 KB
Im Druck erschienene kroatische philosophische Thesen vom 17. Jahrhundert bis mitte des 19. Jahrhunderts in den Klosterbibliotheken der »Kroatischen franziskanischen Kirchenprovinz der Heiligen Kyrillos und Methodios« (str.211-216)  
Vatroslav Frkin
Stručni rad
 
Starčevićeva politička retorika (str.217-242) hrvatskipdf 1 MB
Starčevićs politische Rhetorik (str.217-242)  
Pavo Barišić
Izvorni znanstveni članak
 
Politeova Plava Bilježnica (1879-1880). O nacrtu neodržanog predavanja na sveučilištu u Padovi (str.243-253) hrvatskipdf 545 KB
Il Quaderno azzuro di J. Politeo (1879-1880) (str.243-253)  
Heda Festini
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska prirodnofilozofijska terminologija u drugoj polovici 19. stoljeća (str.255-270) hrvatskipdf 510 KB
The Croatian Natural Philosophy Terminology in the Second Half of the 19th Century (str.255-270)  
Stipe Kulteša
Izvorni znanstveni članak
 
Gjuro Arnold kao estetičar u kontekstu kontroverza hrvatske Moderne. VI. Zaključak (str.271-323) hrvatskipdf 3 MB
Gjuro Arnold als Ästhetiker im Kontext der Kontroversen der kroatischen Moderne. VI. Schluß (str.271-323)  
Zlatko Posavec
Izvorni znanstveni članak
 
Stanje teorije historiografije nacionalne filozofije (str.325-329) hrvatskipdf 198 KB
The Current State of the Theory of Historiography of National Philosophy (str.325-329)  
Franjo Zenko
Izvorni znanstveni članak
 
Bitne pretpostvke suvremenog razumijevanja europske filozofije i hrvatske kulturne baštine (str.331-348) hrvatskipdf 890 KB
Wesentliche Voraussetzungen des zeitgenössischen Verstehens der europäischen Philosophie und des kroatischen Kulturerbes (str.331-348)  
Ante Pažanin
Izvorni znanstveni članak
 
Pregled skolastičke filozofske tradicije u BIH (str.349-373) hrvatskipdf 1 MB
A survey of the Scholastic Philosophical Tradition in Bosnia and Herzegovina (str.349-373)  
Marko Josipović
Izvorni znanstveni članak
 
Ideja (ideje) nacionalne filozofije i njezino (njihovo) ozbiljenje (str.375-387) hrvatskipdf 633 KB
Die Idee(n) nationaler Philosophie(n) und ihre Verwirklichung (str.375-387)  
Ivan Čehok
Izvorni znanstveni članak
 
Povratak hrvatskoj aksiologijsko-pedagogijskoj baštini (str.389-406) hrvatskipdf 847 KB
A Return to the Croatian Axiological-Pedagogical Heritage (str.389-406)  
Ante Vukasović
Izvorni znanstveni članak
 
Temelji hrvatske filozofske prakse (str.407-432) hrvatskipdf 1 MB
Foundations of Croatian Praxis Philosophy (str.407-432)  
Mislav Kukoč
Izvorni znanstveni članak
 
Dva filozofa, Gottschalk i Hasdai ibn Šaprut, o Hrvatima u vrijeme narodnih vladara (str.435-448) hrvatskipdf 728 KB
Deux philosophes, Gottschalk et Hasdai ibn Shaprut, temoignent sur les Croates du temps des synasties nationales (str.435-448)  
Mirko D. Grmek
Izvorni znanstveni članak
 
Značaj i mogućnost estetskog odgoja i obrazovanja u pedagoškom procesu. Iz vidokruga fenomenološko-aksiološke estetike Pavla Vuk-Pavlovića (str.449-461) hrvatskipdf 680 KB
The Importance and Possibilities of Esthetical Education Within the Pedagogical Process (str.449-461)  
Milan Mišković
Izvorni znanstveni članak
 
Početni napori oko izgradnje hrvatskog filozofijskog nazivlja (str.463-481) hrvatskipdf 862 KB
Intial Attempts at Constituting Croatian Philosophical Terminology (str.463-481)  
Damir Barbarić
Izvorni znanstveni članak
 
V. Kapitanović, Rukopisna i knjižna baština Franjevačke visoke bogoslovije u Makarskoj (str.485-490) hrvatskipdf 334 KB
Dario Škarica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ž. Dadić, Hrvati i egzaktne znanosti u osvitu novovjekovlja (str.490-493) hrvatskipdf 257 KB
Erna Banić-Pajnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
M. Brida, Misanost Janka Polića Kamova (str.494-496) hrvatskipdf 150 KB
Heda Festini
Recenzija, Prikaz slučaja
 
D. Pejović, Oproštaj od Moderne (str.497-498) hrvatskipdf 107 KB
Ivan Čehok
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija Priloga za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2 (1975) - 39-40 (1994) (str.501-513) hrvatskipdf 516 KB
Bibliografija  
Posjeta: 25.548 *