hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 13. No. 1-2 (25-26)
Datum izdavanja: prosinca 1987.

Objavljen na Hrčku: 26. 7. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Boškovićev apsolutni dinamizam i tehno(geno)-organogena znanost (str.3-29) hrvatskipdf 2 MB
Bošković's Absolute Dynamism and Techo(geno)-organogenic Knowledge (str.3-29)  
Franjo Zenko
Izvorni znanstveni članak
 
Petrićevo tumačenje Aristotelova određenja predmeta teorijske znanosti (matematika, Metafizika) (str.31-69) hrvatskipdf 3 MB
Petrić's Interpretation of Aristotele's Definition of the Subject of the Theory of Science (Mathematics, Metaphysics) (str.31-69)  
Mihaela Girardi-Karšulin
Izvorni znanstveni članak
 
Iz rukopisne ostavštine Georgiusa Raguseiusa: Narav logike (str.71-83) hrvatskipdf 947 KB
Dall'eredita, Manoscripta di Giorgio Raguseo: Natura della Logica - Ars Lulliana - Paedia (str.71-83)  
Marko Josipović
Izvorni znanstveni članak
 
Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje (str.85-97) hrvatskipdf 980 KB
The idea of Encyclopedism an Philosophical Thinking (str.85-97)  
Ljerka Schiffler
Izvorni znanstveni članak
 
Spoznajni problemi u filozofiji Pavla Vuk-Pavlovića (str.101-117) hrvatskipdf 1 MB
The Cognitional Problem in the Philosophy of Pavao Vuk Pavlović (str.101-117)  
Marija Brida
Izvorni znanstveni članak
 
Etički pogledi Pavla Vuk-Pavlovića (str.119-125) hrvatskipdf 446 KB
Pavao Vuk-Pavlović's Ethical Views (str.119-125)  
Kiril Temkov
Izvorni znanstveni članak
 
Interpretacija Spinoze Pavla Vuk-Pavlovića (str.127-134) hrvatskipdf 615 KB
Pavao Vuk-Pavlović's Interpretation of Spinoza (str.127-134)  
Goran Gretić
Izvorni znanstveni članak
 
Muzeji, umjetnost i povijet (Razmatranja uz raspravu Pavla Vuk-Pavlovića Umjetnost i muzejska estetika) (str.135-161) hrvatskipdf 2 MB
Museum, Art and History (Considerations on Pavao Vuk Pavlović Art and Museum Aesthetics (str.135-161)  
Zlatko Posavac
Izvorni znanstveni članak
 
Prinosi razmatranju i znanstvenom osvjetljavanju fenomena odgoja (str.163-180) hrvatskipdf 1 MB
Contributions Towards Consideration and Phenomenon of Upbringing (str.163-180)  
Ante Vukasović
Izvorni znanstveni članak
 
Struktura odgojne zbilje (str.181-196) hrvatskipdf 1 MB
The Structure of Upbringing (str.181-196)  
Josip Marinković
Izvorni znanstveni članak
 
Spoznajna teorija Pavla Vuk-Pavlovića (str.197-211) hrvatskipdf 1 MB
Pavao Vuk-Pavlović's Cognitional Theory (str.197-211)  
Jonče Josifovski
Izvorni znanstveni članak
 
Disertacija o Matiji Vlačiću Ivana Kordića (str.215-217) hrvatskipdf 239 KB
Franjo Zenko
Recenzija, Prikaz
 
Monografija Žarka Dadića o Ruđeru Josipu Boškoviću (str.217-222) hrvatskipdf 507 KB
Franjo Zenko
Recenzija, Prikaz
 
Simpozij o Boškoviću u Sjedinjenim Američkim Državama (str.222-225) hrvatskipdf 322 KB
Ante Mlikotin
Recenzija, Prikaz
 
Aristotelova tradicija na putu u novovjekovlje (str.226-228) hrvatskipdf 226 KB
Jasenka Kekić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 7.756 *