hrcak mascot   Srce   HID

Revija za socijalnu politiku, Vol. 19 No. 2, 2012.


Datum izdavanja: srpnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 24. 7. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Utječu li mjere fleksigurnosti na rezultate na tržištu rada? Analiza zemalja članica EU (str.107-129)  
Do Flexicurity Policies Affect Labour Market Outcomes? An Analysis of EU Countries (str.107-129) engleskiPDF 724 KB
Suzana Laporšek, Primož Dolenc
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike među kohortama i režimima socijalne države u stavovima prema državi: višerazinska analiza 29 zemalja (str.131-153)  
Cohort and Welfare Regime Differences in Attitudes on State: Multilevel Analysis of 29 Countries (str.131-153) engleskiPDF 386 KB
Tanja Vučković Juroš
Izvorni znanstveni članak
 
Ekonomski učinak domova za starije osobe i osobe s invaliditetom u Španjolskoj: vrednovanje za regiju Kantabrije (str.155-174)  
Economic Impact of Ageing and Disabled Population Care Centres in Spain: Valuation for the Region of Cantabria (str.155-174) engleskiPDF 329 KB
Belén Díaz Díaz
Izvorni znanstveni članak
 
Probna primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja u postupku vještačenja invaliditeta u Hrvatskoj (str.175-196) hrvatskiPDF 371 KB
Trial Application of the International Classification of Functioning, Disability and Health in the Expert Evaluation of Disability in Croatia (str.197-197)  
Tomislav Benjak, Zvjezdana Janičar, Anica Ježić, Gordana Sudec, Ivančica Mamek Jagić, Jasmina Ostojić
Stručni rad
 
Evanđelje bogatstva (str.199-206) hrvatskiPDF 131 KB
The Gospel of Wealth (str.199-206)  
Andrew Carnegie
Ostalo
 
8th International Leave Policies & Research Seminar: “High North - Extremely Different?” (str.207-209) hrvatskiPDF 114 KB
8th International Leave Policies & Research Seminar: “High North - Extremely Different?” (str.207-209)  
Ivana Dobrotić
Vijest
 
Konferencija: Kvaliteta socijalnih usluga - zajednička EU načela i standardi (str.209-212) hrvatskiPDF 128 KB
Conference: The Quality of Social Services – Common EU Principles and Standards (str.209-212)  
Lidija Japec
Vijest
 
Međunarodna konferencija: Skrivena javna potrošnja: budućnost poreznih izdataka (str.212-216) hrvatskiPDF 151 KB
International Conference: Hidden Public Expenditure: The Future of Tax Expenditure (str.212-216)  
Predrag Bejaković
Vijest
 
Socijalni rad i javnost: Komuniciranje „socijalnog“ (str.216-218) hrvatskiPDF 107 KB
Social Work and the Public: Communicating „the Social“ (str.216-218)  
Mustafa Sharifi
Vijest
 
Obilježja i učinci kapitalizirane obvezne i dobrovoljne mirovinske štednje u Hrvatskoj (str.219-230) hrvatskiPDF 290 KB
Characteristics and Effects of Funded Compulsory and Voluntary Pension Savings in Croatia (str.219-230)  
Predrag Bejaković
Ostalo
 
Posjeta: 12.008 *