hrcak mascot   Srce   HID

Tranzicija, Vol. 14 No. 29, 2012.


Datum izdavanja: rujna 2012.

Objavljen na Hrčku: 10. 9. 2012.
Sadržaj Puni tekst
VALUTNI ODBOR – PRIPREMA EKONOMSKOG SLOMA (str.1-12) hrvatskidoc 117 KB
Aleksa Milojević
Izlaganje sa skupa
 
REALNI DEVIZNI TEČAJ I INTERNO PRILAGOĐAVANJE (PRIMJER BOSNE I HERCEGOVINE) (str.13-26) hrvatskidoc 392 KB
Željko Marić
Prethodno priopćenje
 
VARANTI I KONVERTIBILNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (str.27-37) hrvatskidoc 239 KB
Sead Omerhodžić
Pregledni rad
 
ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE (str.38-47) hrvatskidoc 188 KB
Nataša Kljajić, Slavica Arsić, Nada Mijajlović
Pregledni rad
 
VaR PRISTUP EVALUACIJI KREDITNOG RIZIKA BANAKA (KREDITNI VaR MODELI) (str.48-57) hrvatskidoc 172 KB
Emira Kozarević
Pregledni rad
 
ULOGA LOKALNOG STANOVNIŠTVA U RAZVOJU TURIZMA DESTINACIJE (str.58-67) hrvatskidoc 128 KB
Elena Rudan
Pregledni rad
 
UTICAJ STRUKTURE VLASNIŠTVA NA PERFORMANSE KORPORACIJA: POREĐENJE TRŽIŠNIH I TRANZICIONIH EKONOMIJA (str.68-77) hrvatskidoc 166 KB
Verica Babić, Jelena Nikolić
Pregledni rad
 
KAKO UNAPREDITI EFEKTIVNOST KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA: ISKUSTVO IZ KRIZE (str.78-87) hrvatskidoc 107 KB
Iva Vuksanović, Vukašin Kuč
Pregledni rad
 
ZNANJE KAO EKONOMSKI RESURS: OSVRT NA ULOGU I ZNAČAJ ZNANJA TE INTELEKTUALNOG KAPITALA U NOVOJ EKONOMIJI ZNANJE (str.88-106) hrvatskidoc 205 KB
Pavle Jakovac
Pregledni rad
 
TRANZICIJA U RUSIJI: PROMENE I IZAZOVI (str.107-121) hrvatskidoc 199 KB
Ahmedin Lekpek
Pregledni rad
 
EKSTERNALIZACIJA KAO MODEL RESTRUKTURIRANJA PODUZEĆA (str.122-131) hrvatskidoc 208 KB
Marko Šarić
Stručni rad
 
JEDNOSTAVNIJI PRISTUP RADIO SPEKTRU: JEDAN OD VAŽNIH CILJEVA NOVOG OKVIRA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE EVROPSKE UNIJE (str.132-142) hrvatskidoc 173 KB
Amina Krivošić
Stručni rad
 
Posjeta: 49.327 *