hrcak mascot   Srce   HID

Medijske studije, Vol. 2 No. 3-4, 2011.


Medijske studije,Vol. 2 No. 3-4
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 14. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj hrvatskipdf 71 KB
Contents engleskipdf 71 KB
Kazalo  
Uvodna bilješka (str.1-1) hrvatskipdf 54 KB
Editor's note (str.2-2) engleskipdf 54 KB
Viktorija Car
Uvodnik
 
Media Text and Audiences: Discursive Constructions of Fandom (str.3-14) engleskiPDF 184 KB
Medijski tekst i publike: diskurzivne konstrukcije obožavateljskih praksi (fandom) (str.15-15)  
Helena Popović
Izvorni znanstveni članak
 
The Internet and Video Games: Causes of Increased Aggressiveness Among Young People (str.16-27) engleskipdf 193 KB
Internet i videoigre: uzročnici povećane agresivnosti među mladima (str.28-28)  
Nataša Ružić
Pregledni rad
 
Uloga interneta u političkoj komunikaciji i poticanju političke uključenosti građana u Hrvatskoj: izborna kampanja na internetu 2007 (str.29-46) hrvatskipdf 281 KB
The Role of the Internet in Political Communication and Encouraging Political Civic Engagement in Croatia: The 2007 Election Campaign on the Internet (str.47-47)  
Domagoj Bebić
Izvorni znanstveni članak
 
Prikriveno oglašivanje kao primjer neetičnog djelovanja medija (str.48-61) hrvatskipdf 228 KB
Covert Advertising as an Example of Unethical Activities in the Media (str.62-62)  
Tina Tomažić, Jelena Jurišić, Damir Boras
Izvorni znanstveni članak
 
Is There a Nordic Way? A Swedish Perspective on Achievements and Problems with Gender Equality in Newsrooms (str.64-74) engleskiPDF 193 KB
Postoji li nordijski put? O uspjesima i problemima rodne ravnopravnosti u novinarskim redakcijama iz švedske perspektive (str.75-75)  
Maria Edström
Pregledni rad
 
Žene u televizijskim vijestima – analiza središnjih informativnih emisija HTV-a, RTL-a i Nove TV (str.76-92) hrvatskipdf 287 KB
Women in Television News: Analysis of Primetime News on HTV, RTL and Nova TV (str.93-93)  
Svjetlana Knežević, Viktorija Car
Izvorni znanstveni članak
 
Women’s Role in Media: Building Toward an Equitable Future (str.94-99) engleskipdf 129 KB
Barbara Cochran
Izlaganje sa skupa
 
Women in French Media: Do We Need a Law? (str.100-103) engleskipdf 114 KB
Anne-Cécile Robert
Izlaganje sa skupa
 
Etički prijepori i javna televizija. Studija slučaja: emisija Otvoreno emitirana 21. siječnja 2010. godine (str.106-116) hrvatskiPDF 190 KB
Ethical Disputes and Public Service Televison. Case Study: Otvoreno Political Talk Show, Broadcasted on 21st of January, 2010 (str.117-117)  
Gordana Škaljac Narančić
Izlaganje sa skupa
 
Objektivnost, novinarska etika i izvještavanje u kriznim situacijama (str.118-126) hrvatskipdf 192 KB
Objectivity, Journalistic Ethics, and Reporting in Crisis Situations (str.127-127)  
Vladimir Barović
Izlaganje sa skupa
 
Vjerodostojnost tiskanih medija u slučaju „svinjska gripa“ (str.128-140) hrvatskipdf 298 KB
Credibility of the Printed Media: The Swine Flu as a Case Study (str.141-141)  
Jadran Perinić, Ksenija Žlof, Slobodan Hadžić
Izlaganje sa skupa
 
Doprinos hrvatskog tiska promociji međunarodne kampanje protiv mina (str.142-155) hrvatskipdf 269 KB
The Contribution of the Croatian Press in the Promotion of the International Campaign Against Landmines (str.156-156)  
Josip Čerina
Izlaganje sa skupa
 
Studentski radijski programi i perspektive novinarske suradnje u regiji (str.157-170) hrvatskipdf 284 KB
Students’ Radio Program and the Perspective of Journalistic Cooperation in the Region (str.171-171)  
Dejan Pralica
Izlaganje sa skupa
 
Book Reviews (str.174-178) engleskipdf 194 KB
Prikazi i anotacije (str.178-186) hrvatskipdf 194 KB
Jelena Jurišić, Zlatan Krajina, Milica Vučković, Nenad Prelog, Dina Vozab, Dunja Majstorović, Ana Dobrica
Recenzija, Prikaz
 
Informacije / Information (str.187-190) engleskipdf 1 MB
Ostalo  
Posjeta: 30.290 *