hrcak mascot   Srce   HID

Medijske studije, Vol. 3 No. 5, 2012.


Medijske studije,Vol. 3 No. 5
Datum izdavanja: lipnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 15. 1. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj hrvatskiPDF 93 KB
Contents engleskiPDF 93 KB
Kazalo  
Uvodna bilješka (str.1-1) hrvatskiPDF 70 KB
Editor’s Note (str.2-2) engleskiPDF 68 KB
Viktorija Car
Uvodnik
 
Media and Social Solidarity: Assessing Dayan and Katz's ‘Media Events’ (str.3-17) engleskiPDF 329 KB
Mediji i društveno zajedništvo: Ispitivanje primjenjivosti Dayanova i Katzova koncepta ‘medijskih događaja’ (str.18-18)  
Zlatan Krajina
Pregledni rad
 
Daily Newspapers and Public Opinion on the EU and Croatian Integration Process – An Agenda Setting Perspective (str.19-32) engleskiPDF 311 KB
Dnevne novine i javno mnijenje o Europskoj uniji i hrvatskom integracijskom procesu – agenda setting-pristup (str.33-33)  
Monija Ivanković
Izvorni znanstveni članak
 
Privatni život kao dio komunikacijske strategije hrvatskih političara: Predsjednički izbori 2009./2010. (str.34-49) hrvatskiPDF 353 KB
The Private Life as Part of Croatian Politicians' Communication Strategies: The 2009-2010 Presidential Elections (str.50-50)  
Maja Šimunjak
Izvorni znanstveni članak
 
Profiling Twitter Activists: The Protests Against the Republic of Croatia’s Government (str.51-63) engleskiPDF 276 KB
Profiliranje Twitter-aktivista: Prosvjedi protiv hrvatske vlade (str.64-64)  
Mato Brautović
Izvorni znanstveni članak
 
Odnosi s javnošću između struke i profesije – Pokušaji regulacije odnosa s javnošću (str.66-83) hrvatskiPDF 355 KB
Public Relations between Occupation and Profession – Attempts at Regulating Public Relations (str.84-84)  
Božo Skoko, Bruno Jelić
Pregledni rad
 
Odnosi s javnošću kao znanstvena grana informacijskih i komunikacijskih znanosti (str.85-100) hrvatskiPDF 368 KB
Public Relations as Scientific Branch of Information and Communication Sciences (str.101-101)  
Hrvoje Jakopović
Pregledni rad
 
Percepcija novinarske profesije studenata novinarstva i komunikologije na Sveučilištu u Zagrebu (str.102-116) hrvatskiPDF 333 KB
Journalism as a Profession: Perceptions of Students of Journalism and Students of Communication Science at the University of Zagreb (str.117-117)  
Ines Jokoš, Igor Kanižaj
Izvorni znanstveni članak
 
Motivacija studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za studiranje novinarstva (str.118-126) hrvatskiPDF 217 KB
Motivation and Expectations for Studying Journalism at the Faculty of Political Science at the University of Zagreb (str.127-127)  
Dunja Majstorović
Prethodno priopćenje
 
Prikazi i anotacije (str.130-137) hrvatskiPDF 203 KB
Viktorija Car, Hrvoje Jakopović, Stjepka Popović, Mirna Jasić, Iva Biondić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Informacije (str.140-141) hrvatskiPDF 244 KB
Information (str.140-141) engleskiPDF 244 KB
Vijest  
Posjeta: 20.781 *