hrcak mascot   Srce   HID

Starohrvatska prosvjeta, Vol. III No. 12, 1982.


Starohrvatska prosvjeta,Vol. III No. 12
Datum izdavanja: studenoga 1982.

Objavljen na Hrčku: 25. 2. 2013.
Sadržaj Puni tekst
ŠLJEM EPOHE SEOBE NARODA NAĐEN U SINJU (str.7-34) hrvatskipdf 8 MB
EIN VOLKERWANDERUNGSZEITLICHER HELM AUS SINJ (str.30-34)  
Zdenko Vinski
Izvorni znanstveni članak
 
STAROHRVATSKO GROBLJE NA »MASTIRINAMA« U SELU KAŠIĆU KOD ZADRA (str.36-66) hrvatskipdf 7 MB
LA NĖCROPOLE PALĖOCROATE A »MASTIRINE" DANS LE VILLAGE DE KAŠIĆ, PRĖS DE ZADAR (str.66-66)  
Dušan Jelovina
Stručni rad
 
FRAGMENTI PREDROMANIČKOG CRKVENOG NAMJEŠTAJA IZ OSTROVICE (str.67-81) hrvatskipdf 4 MB
FRAGMENTS OF EARLY MEDIAEVAL INSCRIPTION FROM OSTROVICA (str.80-81)  
Vedrana Delonga
Izvorni znanstveni članak
 
MJEDENI PLADNJEVI 15-17. STOLJECA U HRVATSKOJ (str.83-110) hrvatskipdf 7 MB
PLAT S EN CUIVRE DES XVe-XVIIes. EN CROATIE (str.109-110)  
Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJE RANOSREDNJOVJEKOVNE CRKVE SV. MIHOVILA "NA OBALI" U SPLITU (str.111-126) hrvatskipdf 4 MB
EXCAVATIONS OF EARLY MEDIAEVAL CHURCH OF SV. MIHOVIL (MICHAEL) »IN RIPA MARIS« IN SPLIT (str.125-126)  
Tomislav Marasović, Mate Zekan
Stručni rad
 
PREDROMANIČKA SKULPTURA U TROGIRU (str.127-160) hrvatskipdf 8 MB
LA SCULPTURE PREROMANE A TROGIR (str.159-160)  
Tonči Burić
Stručni rad
 
NEKOLIKO FRAGMENATA TEKSTILA IZ GROBOVA NEKROPOLE SV. SPAS U SELU CETINI KOD VRLIKE (str.161-171) hrvatskipdf 2 MB
QUELQUES FRAGMENTS DE TISSU PROVENANT DE TOMBES DE LA NĖCROPOLE DU SV. SPAS (SAINT·SAUVEUR) DANS LE VILLAGE DE CETINA, PRES DE VRLIKA (str.170-171)  
Magdalena Dragičević
Stručni rad
 
SOLIDUS ROMANATUS NA ISTOČNOJ JADRANSKOJ OBALI (str.173-184) hrvatskipdf 3 MB
SOLIDUS ROMANATUS ON THE EAST-ADRIATIC LITTORAL (str.183-184)  
Nikola Jakšić
Izvorni znanstveni članak
 
KASNOSREDNJOVJEKOVNA NEKROPOLA SA STEĆCIMA POD BORINOVCEM U TRILJU (str.185-199) hrvatskipdf 3 MB
LATE MEDIAEVAL NECROPOLIS WITH "STEĆCl” UNDER BORINOVAC AT TRILJ (str.199-199)  
Ante Milošević
Izvorni znanstveni članak
 
FRANO RADIĆ ZNANSTVENI IZVJESTITELJ »HRVATSKOG STARINARSKOG DRUŠTVA« U KNINU I GLAVNI UREDNIK »STAROHRVATSKE PROSVJETE« (1857-1933) (str.201-218) hrvatskipdf 4 MB
FRANO RADIĆ ARCHĖOLOGUE ET RĖDACTEUR EN CHEF DE »STAROHRVATSKA PROSVJETA« (a l'occasion du 50eme anniversaire de sa mort) (str.218-218)  
Dasen Vrsalović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Janko Belošević, MATERIJALNA KULTURA HRVATA OD 7-9. STOLJECA, Zagreb 1980, 209 str., tab. CI, priloga VI, 4°, njemački sažetak, posebna izdanja Sveučilišne naklade »Liber« u Zagrebu. (str.219-223) hrvatskipdf 1 MB
Dušan Jelovina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slavenk a Ercegović -Pavlović, LES NĖCROPOLES ROMA!NES ET MĖDIĖVALES DE MACVANSKA MITROVICA, SIRMIUM XII Recherches archeologiques en Syrmie, édité par Vladislav Popović, Instilttl archéologique de Beograd, Beograd 1980, str. I-VII, 1-75 (sažetak ria srpskohrvatskom, str. 61-69 i opis tabla) + sl. 1-3 + tab. l-XXXIX + planovi I-V, veliki 8°. (str.223-233) hrvatskipdf 2 MB
Zdenko Vinski
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DJELATNOST MUZEJA HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA U GODINI 1981. (str.235-240) hrvatskipdf 1 MB
Dušan Jelovina
Ostalo
 
STJEPAN GUNJAČA (1909-1981) (str.241-244) hrvatskipdf 1 MB
Mate Suić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
DASEN VRSALOVIĆ (1928-1981) (str.245-247) hrvatskipdf 599 KB
Marin Zaninović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 12.851 *