hrcak mascot   Srce   HID

Muzeologija, No. 17, 1975.


Muzeologija,No. 17
Datum izdavanja: svibnja 1975.

Objavljen na Hrčku: 9. 5. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Sadašnjost kao muzeološka tema za budućnost (str.1-13) hrvatskipdf 3 MB
Slobodan Pešić
Izlaganje sa skupa
 
Istorijski muzeji i savremeni svet (str.14-23) hrvatskipdf 3 MB
Edib Hasanagić
Izlaganje sa skupa
 
Postlikovno iskustvo u sferi vizuelne kulture, kao aspekt muzeološke metodologije (str.24-32) hrvatskipdf 3 MB
Kosta Bogdanović
Izlaganje sa skupa
 
Memorijalni muzeji u našem socijalističkom samoupravnom društvu (str.33-37) hrvatskipdf 1 MB
Đorđe Miljković
Izlaganje sa skupa
 
Zaštita muzejskih zbirki u slučaju rata (str.38-50) hrvatskipdf 3 MB
Milan Jevtić
Izlaganje sa skupa
 
Znanstveni zadaci u muzejima revolucije, odjelima narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije u kompleksnim muzejima (str.51-72) hrvatskipdf 5 MB
Katarina Babić, Viktorija Durbešić
Izlaganje sa skupa
 
Prezentacija muzeja radničkog pokreta sa osvrtom na prezentaciju socijalističke izgradnje (str.73-88) hrvatskipdf 5 MB
Branka Milošević
Izlaganje sa skupa
 
Signalno-alarmni uređaji za zaštitu muzeja i galerija (str.89-100) hrvatskipdf 5 MB
Davor Ržehak
Izlaganje sa skupa
 
Muzejska pedagogija (str.101-111) hrvatskipdf 3 MB
Antun Bauer
Izlaganje sa skupa
 
Muzeji in občinstvo (str.112-118) hrvatskipdf 2 MB
Sergej Vrišer
Izlaganje sa skupa
 
Pisana beseda v muzejih (str.119-131) hrvatskipdf 3 MB
Jurij Jug
Izlaganje sa skupa
 
Muzej i škola (str.132-138) hrvatskipdf 2 MB
Tefik Morina
Izlaganje sa skupa
 
Pedagoški i andragoški rad u Povijesnom muzeju Hrvatske (str.139-146) hrvatskipdf 2 MB
Jelena Špoljarić
Izlaganje sa skupa
 
Oblici pedagoškog rada u Geološko-paleontološkom muzeju u Zagrebu (str.147-152) hrvatskipdf 2 MB
Krešimir Sakač
Izlaganje sa skupa
 
Neki oblici kulturno prosvjetnog i pedagoškog rada Zemaljskog muzeja U Sarajevu (str.153-155) hrvatskipdf 844 KB
Izet Rizvanbegović
Izlaganje sa skupa
 
Nastava istorije u muzejskim zbirkama (iskustva iz rada pedagoške službe Zemaljskog muzeja BIH) (str.156-160) hrvatskipdf 1 MB
Krunoslava Topolovac
Izlaganje sa skupa
 
Iskustva i program suradnje Etnografskog muzeja i škola u širenju likovne kulture (str.161-164) hrvatskipdf 1 MB
Nada Majanović
Izlaganje sa skupa
 
Posjeta: 7.851 *