hrcak mascot   Srce   HID

Pomorstvo, Vol. 27 No. 1, 2013.


Pomorstvo,Vol. 27 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 17. 6. 2013.
Sadržaj Puni tekst
DOPRINOS SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA UNIFIKACIJI MEĐUNARODNOG TRANSPORTNOG PRAVA (str.3-20) hrvatskipdf 651 KB
CONTRIBUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA TO THE UNIFICATION OF THE INTERNATIONAL TRANSPORT LAW (str.3-20) engleskipdf 651 KB
Ante Vuković, Dejan Bodul
Pregledni rad
 
ANALIZA UTJECAJA IZVEDBE BRODSKIH CJEVOVODA NA MONTAŽU I RAD PUMPI (str.21-37) hrvatskipdf 3 MB
ANALYSIS OF THE SHIP PIPING INSTALLATION EFFECT ON THE MOUNTING AND OPERATION OF PUMPS (str.21-37) engleskipdf 3 MB
Goran Micev, Tomislav Mrakovčić
Prethodno priopćenje
 
NUMERIČKA SIMULACIJA INERTIRANJA TANKOVA TERETA (str.39-54) hrvatskipdf 5 MB
NUMERICAL SIMULATION OF CARGO TANKS INERTING (str.39-54) engleskipdf 5 MB
Luka Grbčić, Tomislav Mrakovčić, Goran Hodak
Izvorni znanstveni članak
 
BEŽIČNE OPTIČKE MREŽE – MOBILNE KOMUNIKACIJE UPORABOM VIDLJIVOG SVJETLA (str.55-72) hrvatskipdf 2 MB
WIRELESS OPTICAL NETWORKS - MOBILE COMMUNICATIONS BY USING VISIBLE LIGHT (str.55-72) engleskipdf 2 MB
Irena Jurdana, Marko Štrlek, Srećko Kunić
Pregledni rad
 
ANALIZA UTJECAJA PRIJELAZA TOPLINE NA TLAK IZGARANJA U DVOTAKTNOM SPOROOKRETNOM BRODSKOM DIZELSKOM MOTORU (str.73-85) hrvatskipdf 7 MB
HEAT TRANSFER INFLUENCE ANALYSIS ON COMBUSTION PRESURE IN TWO – STROKE SLOW – SPEED MARINE DIESEL ENGINES (str.73-85) engleskipdf 7 MB
Dean Bernečić, Ivica Šegulja
Izvorni znanstveni članak
 
ANALITIČKA STRUKTURA DISPERZIJE KRUŽNIH PUTOVANJA PO POJEDINIM PLOVIDBENIM PODRUČJIMA SVIJETA (str.87-104) hrvatskipdf 2 MB
ANALYTICAL DISPERSION STRUCTURE OF CRUISES BY INDIVIDUAL SAILING AREAS OVER THE WORLD (str.87-104) engleskipdf 2 MB
Serđo Kos, Đani Šabalja, Jasminka Bonato
Pregledni rad
 
PRIMJENA VISOKONAPONSKIH KOPNENIH PRIKLJUČAKA U HRVATSKIM LUKAMA (str.105-116) hrvatskipdf 1014 KB
HIGH VOLTAGE SHORE CONNECTION IMPLEMENTATION IN CROATIAN PORTS (str.105-116) engleskipdf 1014 KB
Aleksandar Cuculić, Dubravko Vučetić, Vinko Tomas
Pregledni rad
 
PRILOG UNAPRJEĐENJU SIGURNOSTI PLOVIDBE PLOVILA NAUTIČKOG TURIZMA (str.117-130) hrvatskipdf 1 MB
CONTRIBUTION TO THE IMPROVEMENT OF THE SAFETY OF NAVIGATION OF LEISURE CRAFTS (str.117-130) engleskipdf 1 MB
Đani Mohović, Mate Barić, Hrvoje Itković
Pregledni rad
 
PRILOG UNAPRJEĐENJU STANDARDA ECDIS EDUKACIJE (str.131-148) hrvatskipdf 714 KB
A CONTRIBUTION TO IMPROVING THE STANDARDS OF ECDIS TRAINING (str.131-148) engleskipdf 714 KB
Srđan Žuškin, David Brčić, Đani Šabalja
Pregledni rad
 
SUSTAV INTEGRIRANOG JAVNOG PRIJEVOZA (str.149-156) hrvatskipdf 2 MB
THE INTEGRATED PUBLIC TRANSPORT SYSTEM (str.149-156) engleskipdf 2 MB
Pavla Kopecká, Jelenko Švetak
Pregledni rad
 
POBOLJŠANJE SUSTAVA NADZORA MORSKOG RIBARSTVA U PLINSKOM EKSPLOATACIJSKOM POLJU SJEVERNI JADRAN (str.157-177) hrvatskipdf 2 MB
IMPROVEMENT OF the FISHING MONITORING SYSTEM IN THE “NORTH ADRIATIC” GAS EXPLOITATION FIELD (str.157-177) engleskipdf 2 MB
Marijan Gržan, Danijel Nekić, Ljubomir Ostović
Prethodno priopćenje
 
PERSPEKTIVA VALORIZACIJE SJEVERNOJADRANSKOG PODRUČJA U EUROPSKOM PROMETNOM OKRUŽENJU (str.179-200) hrvatskipdf 842 KB
PERSPECTIVE OF THE VALORIZATION OF THE NORTH ADRIATIC AREA WITHIN THE EUROPEAN TRAFFIC ENVIRONMENT (str.179-200) engleskipdf 842 KB
Marina Stojanović, Tanja Poletan Jugović
Pregledni rad
 
MOGUĆNOST NADZORA KOROZIJSKOG PROCESA NA BRODSKOM CJEVOVODU PARE UPORABOM SVJETLOVODNE TEHNOLOGIJE (str.201-212) hrvatskipdf 988 KB
POSSIBILITY OF CORROSION MONITORING ON SHIP'S STEAM PIPING SYSTEM USING OPTICAL FIBER TECHNOLOGY (str.2012-212) engleskipdf 988 KB
Renato Ivče, Irena Jurdana, Đani Šabalja
Prethodno priopćenje
 
UČEŠĆE MEĐUNARODNE ZAJEDNICE NA PRAVNI REŽIM UPISA BRODA (str.213-223) hrvatskipdf 593 KB
INTERNATIONAL IMPLICATIONS CONCERNING THE LEGAL REGIME OF SHIP REGISTRATION (str.213-223) engleskipdf 593 KB
Ermal Xhelilaj, Ksenofon Krisafi
Pregledni rad
 
AGENCIJSKA TEORIJA I KONCESIJSKI ODNOS U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET U FUNKCIJI OSNAŽIVANJA PODUZETNIČKIH INICIJATIVA (str.225-246) hrvatskipdf 2 MB
AGENCY THEORY AND A CONCESSION RELATION IN PORTS OPEN TO PUBLIC TRAFFIC IN THE FUNCTION OF EMPOWERMENT OF ENTREPRENEURIAL INITIATIVES (str.225-246) engleskipdf 2 MB
Borna Debelić
Prethodno priopćenje
 
THE ENGLISH ELEMENT IN THE DEVELOPMENT OF CROATIAN MARITIME TERMINOLOGY (str.247-259) hrvatskipdf 649 KB
ENGLESKI JEZIČNI ELEMENTI U RAZVITKU HRVATSKOGA POMORSKOG NAZIVLJA (str.247-259) engleskipdf 649 KB
Boris Pritchard
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 24.171 *