hrcak mascot   Srce   HID

Radovi, Vol. 41 No. 1/2, 2006.


Radovi,Vol. 41 No. 1/2
Datum izdavanja: prosinca 2006.

Objavljen na Hrčku: 26. 10. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Uspoređivanje molekularno genetičkih svojstava sjemenskih plantaža običnog bora (Pinus Sylvestris L.) u Bosni i Hercegovini (str.7-16) hrvatskipdf 101 KB
COMPARISON OF MOLECULAR AND GENETIC PROPERTIES OF PINE (Pinus sylvestris L.) SEED PLANTATIONS IN BOSNIA AND HERCEGOVINA (str.7-16)  
D. Ballian, M. Konnert, F. Bogunić
Izvorni znanstveni članak
 
Dinamika rasta i razvoja terminalnog izbojka biljaka u pokusima provenijencija obične jele (Abies Alba Mill.) u Hrvatskoj (str.17-24) hrvatskipdf 421 KB
GROWTH AND DEVELOPMENT DYNAMICS OF TERMINAL SPROUT IN PROVENANCE TRIALS OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.) OF PLANTS IN CROATIA (str.17-24)  
M. Ivanković, S. Bogdan, H. Marjanović, D. Kajba, J. Gračan
Izvorni znanstveni članak
 
Karakteristike rasta nekih klonova crnih topola (str.25-30) hrvatskipdf 184 KB
GROWTH CHARACTERISTICS OF SOME BLACK POPLAR CLONES (str.25-30)  
S. Andrašev, S. Rončević, S. Pekeč
Izvorni znanstveni članak
 
Efekti jake prorede na prirast stabala i sastojine cera (Quercus cerris L.) (str.31-38) hrvatskipdf 138 KB
Effects of heavy thinning on Turkey oak (Quercus cerris L.) tree and stand increment (str.31-38)  
M. Bobinac, S. Andrašev
Izvorni znanstveni članak
 
Mogućnosti korištenja poljoprivrednih površina za uzgoj topola u brdsko-planinskim područjima Republike Srbije (str.39-44) hrvatskipdf 73 KB
Possibilities for using agricultural areas for the cultivation of poplars in the hilly and mountainous regions of the Republic of Serbia (str.39-44)  
Z. Galić, S. Orlović, P. Ivanišević, V. Vasić, P. Pap
Izvorni znanstveni članak
 
Mogućnosti pošumljavanja halomorfnih tala u Vojvodini (str.45-50) hrvatskipdf 128 KB
Possibility of afforestation of halomorphic soils in Vojvodina (str.45-50)  
Z. Galić, S. Orlović, P. Ivanišević, S. Pekeč, V. Vasić
Izvorni znanstveni članak
 
Struktura i iskorištenje drvnog obujma oštećenih i propalih stabala hrasta lužnjaka na primjeru Spačve (str.51-56) hrvatskipdf 173 KB
Structure and utilisation of wood volume of damaged and dead peduncled oak trees in Spačva (str.51-56)  
I. Tikvić, Ž. Zečić, Z. Seletković, D. Ugarković, D. Posarić
Izvorni znanstveni članak
 
Modeliranje multidimenzijske dinamike šuma (str.57-63) hrvatskipdf 299 KB
Modelling multi-dimensional forest dynamics (str.57-63)  
K. Bezak
Izvorni znanstveni članak
 
Karakteristike posjetitelja i razlozi posjeta šumskim područjima u kantonu Sarajevo (str.65-72) hrvatskipdf 179 KB
Characteristics of the visitors and their reasons for visiting forest areas of Sarajevo Canton (str.65-72)  
M. Avdibegović, D. Vuletić, E. Krilašević
Izvorni znanstveni članak
 
Stajalište stanovništva Hrvatskog zagorja o općem značenju šume i šumarstva (str.73-82) hrvatskipdf 1 MB
Attitudes of the inhabitants of Hrvatsko zagorje on the general role of forests and forestry (str.73-82)  
I. Martinić, A. Dolenec, M. Šporčić
Izvorni znanstveni članak
 
Rezultati ispitivanja sklonosti turista za boravak u šumi i odnos prema ekološkim i socijalnim uslugama šuma (str.83-90) hrvatskipdf 95 KB
A survey of tourist preference for forests and attitudes towards ecological and social forest services (str.83-90)  
D. Vuletić, V. Vondra, L. Szirovicza, E. Paladinić
Izvorni znanstveni članak
 
Značaj razine proteina i gustoće naseljenosti tijekom umjetnog uzgoja fazana (str.91-99) hrvatskipdf 268 KB
The significance of mixture protein level and population density during pheasant breeding (str.91-99)  
S. Pekeč, Z. Popović, B. Kovačević
Prethodno priopćenje
 
Štetne lignikolne gljive na hrastu lužnjaku (Quercus robur L.) (str.101-106) hrvatskipdf 96 KB
Harmful lignicolous fungi on pedunculate oak (Quercus robur L.) (str.101-106)  
M. Županič, D. Matošević, B. Liović
Prethodno priopćenje
 
Kvantitativni pokazatelji strukture izabranih sastojina zajednice hrast lužnjaka s običnim grabom (Carpino betuli – Quercetum roboris Anić 1959. / em. Rauš 1969.) (str.107-113) hrvatskipdf 303 KB
Quantitative estimators of structure in chosen stands of common oak and hornbeam (Carpino betuli – Quercetum roboris Anić 1959 / em. Rauš 1969) (str.107-113)  
H. Marjanović, T. Dubravac, K. Indir, M. Ivanković
Prethodno priopćenje
 
Pregled osnovanih pokusa provnijencija i kultura četinjača Šumarskog instituta, Jastrebarsko (str.115-126) hrvatskipdf 2 MB
An overview of established provenance tests and conifer cultures of the Forest Research Institute Jastrebarsko (str.115-126)  
S. Perić, S. Orlić, A. Dokuš
Pregledni rad
 
Zaštićene prirodne vrijednosti u Republici Hrvatskoj (str.127-132) hrvatskipdf 99 KB
Protected natural treasures in the Republic of Croatia (str.127-132)  
R. Rosavec, D. Darčić, Ž. Španjol
Pregledni rad
 
Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumama Hrvatske (str.133-140) hrvatskipdf 82 KB
Small rodents as the reservoirs of zoonoses in the Croatian forests (str.133-140)  
J. Margaletić
Pregledni rad
 
Utjecaj štetne entomofaune na zdravstveno stanje urbanog zelenila Zagreba (str.141-146) hrvatskipdf 92 KB
The effect of harmful entomofauna on plant health in the urban horticulture of Zagreb (str.141-146)  
D. Matošević, M. Pernek, M. Županić
Pregledni rad
 
Patogeni šumskih štetnika - značaj i budućnost u zaštiti šuma (str.147-154) hrvatskipdf 103 KB
Pathogens of forest pests - their importance and future in forest protection (str.147-154)  
M Pernek, B. Liović, D. Matošević
Pregledni rad
 
Razvojna tipološka istraživanja - znanstvena logistika intenzivnog potrajnog gospodarenja i suzbijanja propadanja šuma (str.155-164) hrvatskipdf 2 MB
Typological development research - scientific logistics of intensive sustainable managrmrnt (str.155-164)  
A. Krznar, D. Vuletić
Pregledni rad
 
Forest policy basis and trends in Republic of Serbia (str.165-168) engleskipdf 38 KB
R. Nevenić
Pregledni rad
 
Uvođenje norme HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratoriju Šumarskog instituta, Jastrebarsko (str.169-171) hrvatskipdf 120 KB
Introduction of the HRN EN ISO/IEC 17025 standard into the test laboratories of the Forest Research Institute Jastrebarsko (str.169-172)  
M. Gradečki- Poštenjak, T. Jakovljević, N. Ćelepirović
Pregledni rad
 
Proces usklađivanja šumarskog zakonodavstava Republike Hrvatske s pravnim stečevinom Europske Unije (str.173-180) hrvatskipdf 77 KB
The process of adjustment of forestry legislature of the Republic of Croatia to the legal standards of the European Union (str.173-180)  
S. Perić, I. Ištok
Stručni rad
 
Šuma kao stanište ekoloških proizvoda (str.181-185) hrvatskipdf 60 KB
Forest as the habitat of ecological products (str.181-185)  
J. Roša, D. Tončić
Stručni rad
 
In memoriam: dr.sc. Franc Mrva, dipl.ing.šum. (str.187-190) hrvatskipdf 47 KB
J. Gračan
In memoriam, Nekrolog
 
Posjeta: 25.890 *