hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji,Vol. 40 No. 1
Datum izdavanja: kolovoz 2005.

Objavljen na Hrčku: 30. 10. 2013.
Sadržaj Puni tekst
GYNAECEUM IOVENSE DALMATIAE - ASPALATHO (str.5-33) hrvatskipdf 23 MB
GYNAECEUM IOVENSE DALMATIAE - ASPALATHO (str.33-41) engleskipdf 23 MB
Joško Belamarić
Izvorni znanstveni članak
 
FUNKCIJA, FORMA, TRADICIJA - KRALJEVSKA KAPELA KOLOMANA UČENOG U SAMOSTANU SV. MARIJE U ZADRU (str.43-74) hrvatskipdf 19 MB
FUNCTION, FORM AND TRADITION: ROYAL CHAPEL OF COLOMAN THE LEARNED IN THE MONASTERY OF ST. MARY IN ZADAR (str.75-76) engleskipdf 19 MB
Ana Marinković
Izvorni znanstveni članak
 
SECUNDUM SACRARIUM DIVI JOANNIS - STARA KAPELA SV. IVANA TROGIRSKOG U KATEDRALI SV. LOVRINCA (str.77-110) hrvatskipdf 22 MB
SECUNDUM SACRARIUM DIVI JOANNIS - THE OLD CHAPEL OF ST JOHN OF TROGIR IN THE CATHEDRAL OF ST LAWRENCE (str.111-112) engleskipdf 22 MB
Radoslav Bužančić
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOZI O SREDNJEVJEKOVNOM TEKSTILU U TROGIRU - PRIJEDLOG ZA LOKALNU VEZILAČKU RADIONICU (str.113-144) hrvatskipdf 24 MB
CONTRIBUTI SUI TESSILI MEDIOEVALI A TROGIR - PROPOSTA PER RICAMATORI LOCALI (str.145-147) talijanskipdf 24 MB
Zoraida Demori-Staničić
Izvorni znanstveni članak
 
KNEŽEV DVOR U DUBROVNIKU PRIJE 1435. GODINE (str.149-168) hrvatskipdf 13 MB
THE RECTOR`S PALACE IN DUBROVNIK PRIOR TO 1435 (str.169-170) engleskipdf 13 MB
Nada Grujić
Izvorni znanstveni članak
 
VENECIJANSKA RENESANSNA DRVENA SKULPTURA U NAŠIM KRAJEVIMA - KRATKA REKAPITULACIJA I PRINOSI KATALOGU (str.171-206) hrvatskipdf 29 MB
LA SCULTURA LIGNEA RINASCIMENTALE VENEZIANA IN ISTRIA E DALMAZIA - BREVE RICAPITOLAZIONE E CONTRIBUTI AL CATALOGO (str.207-214) talijanskipdf 29 MB
Ivan Matejčić
Izvorni znanstveni članak
 
KIPOVI ALESSANDRA VITTORIJE ZA TROGIRSKU KATEDRALU (str.215-235) hrvatskipdf 10 MB
LE STATUE DI ALESSANDRO VITTORIA PER LA CATTEDRALE DI TRAU (str.236-238) talijanskipdf 10 MB
Vanja Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
ŠESTEROSTRANA KRUNA CISTERNE KRČKOG PROVIDURA ANGELA GRADENIGA (str.239-253) hrvatskipdf 11 MB
LA VERA DA POZZO ESAGONALE DELLA CISTERNA DEL PROVVEDITORE DI KRK ANGELO GRADENIGO (str.239-254) talijanskipdf 11 MB
Marijan Bradanović
Izvorni znanstveni članak
 
ZADARSKA SLIKA PIETRA DAMINIJA (str.255-261) hrvatskipdf 4 MB
UN DIPINTO ZARATINO DI PIETRO DAMINI (str.261-261) talijanskipdf 4 MB
Radoslav Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
KOR SPLITSKE KATEDRALE (str.263-302) hrvatskipdf 20 MB
THE CHOIR OF SPLIT CATHEDRAL (str.303-305) engleskipdf 20 MB
Goran Nikšić
Izvorni znanstveni članak
 
NEKOLIKO ARHIVSKIH VIJESTI O PETRU HEKTOROVIĆU NA VISU (str.307-317) hrvatskipdf 6 MB
SOME NEW ARCHIVAL INFORMATION ABOUT PETAR HEKTOROVIĆ (str.318-318) engleskipdf 6 MB
Ambroz Tudor
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 11.402 *