hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 1975.

Objavljen na Hrčku: 31. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-2) hrvatskipdf 105 KB
Kazalo  
Ivan - Iko Bakić (str.3-4) hrvatskipdf 188 KB
J. M.
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Marx and Engels on the Class-Revolutionary and General Military-Strategic Contents and Character of an Armed Populace (str.5-20)  
Marks i Engels o klasno-revolucionarnom i opštem vojnostrategijskom sadržaju i karatkeru naoružanog naroda (str.5-20) srpskipdf 2 MB
Miloš Prelević
Ostalo
 
Contribution of War to Sociological Determination as a Social Phenomenom (str.21-31)  
Prilog sociološku određenju rata kao društvene pojave (str.21-31) bosanskipdf 2 MB
Mensur Ibrahimpašić
Ostalo
 
Vojska u suvremenoj Španjolskoj (str.32-50) hrvatskipdf 3 MB
The Army in Contemporary Spain (str.32-50)  
Anton Bebler
Ostalo
 
Religijsko pripadanje s aspekta čovjeka i ljudske zajednice (str.51-77) hrvatskipdf 4 MB
Religious Conviction From The Aspect of Man and the Human Situation (str.51-77)  
Štefica Bahtijarević
Ostalo
 
Kantovo poimanje slobode (str.78-85) hrvatskipdf 1 MB
Kant's Concept of Freedom (str.78-85)  
Žarko Puhovski
Ostalo
 
Samoupravljanje i država u razvoju socijalističkog samoupravnog sistema u Jugoslaviji (str.86-114) hrvatskipdf 4 MB
Čedo Grbić
Ostalo
 
Politička misao Louisa Augustea Blanquija (str.115-127) hrvatskipdf 2 MB
Radule Knežević
Ostalo
 
Revolucionarnost Blanquijeve političke misli (str.128-131) hrvatskipdf 640 KB
Mile Joka
Ostalo
 
Tko sprema kašu treba da je jede (str.132-145) hrvatskipdf 2 MB
Auguste Blanqui
Ostalo
 
Arnold Gehlen, Čovjek, njegova priroda i položaj u svijetu; Frieder Naschold, Politische Wissenschaft; Charles Levinson, Kapital, inflacija i multinacionalne kompanije; Radovan Radonjić, Sukob KPJ sa Kominformom i društveno-ekonomski razvoj Jugoslavije (1948-1950.); Yearbook of Finish Foreign Policy 1974. - The Finish Institute of International Affairs; Znanstvena analiza evropskih odnosa; Informacija o pripremnom sastanku za međunarodni simpozijum "Masovno komuniciranje među nesvrstanim" (str.146-174) hrvatskipdf 4 MB
Boris Hudoletnjak, Tomislav Jantol, Vlatko Mileta, Savo Pešić, Radovan Vukadinović, Breda Pavlić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 8.319 *