hrcak mascot   Srce   HID

Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 56 No. 1-2, 2013.


Datum izdavanja: srpnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 3. 2. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Predmetno kazalo (str.IX-XXI) hrvatskipdf 272 KB
Jelica Leščić
Kazalo
 
Uvodna riječ (str.XXIII-XXIV) hrvatskipdf 223 KB
Jelica Leščić
Uvodnik
 
Uloga stručnoga knjižničarskog društva danas (str.1-12) hrvatskipdf 287 KB
The role of a professional library association today (str.1-12)  
Aleksandra Horvat, Marijana Mišetić
Stručni rad
 
Stalno stručno usavršavanje knjižničara u Hrvatskoj : prigodom desete obljetnice osnutka Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH (str.13-33) hrvatskipdf 428 KB
Continuing education for librarians in Croatia : on the occasion of the 10th anniversary of the Training Centre for the Continuing Education for Librarians in the Republic of Croatia (str.13-33)  
Dijana Machala
Pregledni rad
 
Strategijski plan razvoja knjižnica : s posebnim osvrtom na zadaće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (str.35-70) hrvatskipdf 544 KB
The strategic plan for the development of libraries : with a special reference to the tasks of the National and University Library in Zagreb (str.35-70)  
Zagorka Majstorović, Veronika Čelić-Tica, Jelica Leščić
Pregledni rad
 
E-books: access to e-books, opportunities and limits – the challenge for libraries.. (str.71-77) engleskipdf 282 KB
Klaus-Peter Böttger
Ostalo
 
Nabava elektroničkih knjiga u knjižnicama : s posebnim naglaskom na upravljanje vlasničkim pravima (str.79-106) hrvatskipdf 416 KB
Acquisition of e-books in libraries : with the special emphasis on Digital Rights Management (DRM) (str.79-106)  
Kornelija Petr Balog, Kristina Feldvari
Pregledni rad
 
Model povezivanja i interoperabilnosti knjižničnih zapisa na semantičkom webu (str.107-122) hrvatskipdf 569 KB
The connectivity and interoperability model of library bibliographic records on the semantic Web (str.107-122)  
Ivana Sarić
Izvorni znanstveni članak
 
Strategija razvoja visokoškolske knjižnice kao dio razvojne strategije visokoškolske ustanove (str.123-136) hrvatskipdf 325 KB
Development strategy for academic libraries as a part of development strategy for academic institutions (str.123-136)  
Vesna Radičević
Stručni rad
 
Fakultetske knjižnice u RH – prijedlozi za strategiju razvoja fakultetskog knjižničarstva s osobitim osvrtom na djelatnike (str.137-152) hrvatskipdf 411 KB
University libraries in the Republic of Croatia – suggestions for the development strategy for university libraries with special reference to the library staff (str.137-152)  
Blanka Salatić
Stručni rad
 
Trebamo li mijenjati svoje komunikacijske vještine? : primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek (str.153-169) hrvatskipdf 340 KB
Should we change our communication skills? : The example of the City and University Library in Osijek (str.153-169)  
Srđan Lukačević, Kornelija Petr Balog
Ostalo
 
Zastupljenost elektroničke knjige u visokoškolskim i srodnim knjižnicama u Hrvatskoj (str.171-192) hrvatskipdf 388 KB
Presence of e-book in academic and related libraries in Croatia. (str.171-192)  
Ivana Pažur
Ostalo
 
Mrežne stranice sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica : knjižničarske usluge i strukovna etika (str.193-221) hrvatskipdf 504 KB
Web sites of university libraries : library services and professional ethics (str.193-221)  
Tatijana Petrić
Ostalo
 
E-edukacija korisnika u visokoškolskim knjižnicama (str.223-233) hrvatskipdf 317 KB
E-education of users in higher education libraries (str.223-233)  
Sanda Hasenay, Mirna Šušak Lukačević, Svjetlana Mokriš
Stručni rad
 
Mrežna aplikacija – Novo u čitaonicama : bilten prinova otvorenog pristupa građi (str.235-246) hrvatskipdf 387 KB
Web-application – New in the Reading Rooms : newsletter of the Open Access Department (str.235-246)  
Antica Bračanov, Vesna Golubović, Marko Orešković
Izlaganje sa skupa
 
Iz spomeničkog blaga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek (str.247-260) hrvatskipdf 328 KB
The memorial heritage of the City and University Library in Osijek (str.247-260)  
Ljiljana Krpeljević, Marijana Špoljarić
Stručni rad
 
Kroz online kataloge do imaginarnih zbirki : primjer kulturne baštine SKS (str.261-284) hrvatskipdf 401 KB
Through on-line catalogs to imaginary collections : the ULS cultural heritage collections (str.261-284)  
Mihaela Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
Kulturno-povijesna i zavičajna vrijednost građe sitnog tiska Gradskog muzeja Vukovar (str.285-309) hrvatskipdf 683 KB
Cultural, historical and local values of minor publications of the City Museum of Vukovar (str.285-309)  
Jelena Lakuš, Bojan Babinčak
Stručni rad
 
Izvješće o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2010.-2012. (str.313-330) hrvatskipdf 335 KB
Marijana Mišetić, Nevia Raos
Ostalo
 
Izvješće o radu Stručnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva 2010.-2012. (str.331-336) hrvatskipdf 264 KB
Tamara Krajna
Ostalo
 
Izvješća o radu uredništava izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2010.-2012. (str.337-352) hrvatskipdf 290 KB
Jelica Leščić, Dorja Mučnjak, Ana Barbarić, Ivana Hebrang Grgić, Lobel Machala, Dijana Machala
Ostalo
 
Izvješća i zaključci s blokova izlaganja, radionica i okruglih stolova (str.353-363) hrvatskipdf 310 KB
Marina Vinaj, Ljiljana Sabljak, Edita Bačić, Štefka Batinić, Zdenka Sviben, Vinka Jelić-Balta, Aleksandra Horvat, Zagorka Majstorović, Dunja Holcer, Andreja Tominac, Dejana Golenko, Evgenia Arh, Nevia Raos
Ostalo
 
Zapisnik s 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, Osijek, 27. rujna 2012. (str.364-375) hrvatskipdf 275 KB
Adriana Hatadi, Jasenka Pleško
Ostalo
 
Zaključci s 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva (str.376-378) hrvatskipdf 217 KB
Zagorka Majstorović, Nevia Raos
Ostalo
 
Viša zvanja u knjižničarstvu (str.379-380) hrvatskipdf 181 KB
Ministarstvo kulture
Ostalo
 
Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijsk e i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo – doktorski radovi obranjeni na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2011.-2012. Magistri znanosti iz znanstvenog polja informacijsk e i komunikacijske znanosti , grana knjižničarstvo – magistarski znanstveni radovi obranjeni na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2011.-2012. (str.381-385) hrvatskipdf 275 KB
Ana Barbarić
Ostalo
 
Popis obranjenih diplomskih radova na dodiplomskom studiju bibliotekarstva, studiju informatologije (smjer bibliotekarstvo ) i izvanrednom studiju bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine (str.386-392) hrvatskipdf 243 KB
Ivana Hebrang Grgić
Ostalo
 
Doktori znanosti na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku 2011.-2012. Diplomirani studenti preddiplomskog i diplomskog studija informatologije na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku siječanj 2011. – prosinac 2012. (str.393-401) hrvatskipdf 282 KB
Maja Krtalić
Ostalo
 
Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo – doktorski radovi obranjeni na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru za razdoblje od siječnja 2009. do prosinca 2012. Popis obranjenih diplomskih radova na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru za razdoblje od siječnja 2009. do prosinca 2012. (str.402-413) hrvatskipdf 289 KB
Dora Rubinić, Andrijana Vidaković
Ostalo
 
Stručni ispiti za knjižnično osoblje u 2011 i 2012. godini (str.414-418) hrvatskipdf 266 KB
Jelena Filipović
Ostalo
 
Kukuljevićeva povelja (str.419-423) hrvatskipdf 262 KB
Ocjenjivački odbor
Ostalo
 
Nagrada Eva Verona (str.424-428) hrvatskipdf 261 KB
Maja Krtalić
Ostalo
 
Marija Bjelić (str.429-429) hrvatskipdf 180 KB
Jasenka Bešlić
Ostalo
 
Franka Botić (str.430-431) hrvatskipdf 217 KB
Milka Šupraha-Perišić
Kratko priopćenje
 
Milivoj Zenić (str.433-433) hrvatskipdf 250 KB
Slavko Harni
In memoriam, Nekrolog
 
Nikola Lukačević (str.434-434) hrvatskipdf 215 KB
Jadranka Delaš
In memoriam, Nekrolog
 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 51(2008) – 55(2012) (str.435-462) hrvatskipdf 375 KB
Jelica Leščić
Bibliografija
 
Posjeta: 18.019 *