hrcak mascot   Srce   HID

Diskrepancija : studentski časopis za društveno-humanističke teme,Vol. 8 No. 12
Datum izdavanja: veljače 2007.

Objavljen na Hrčku: 17. 3. 2007.
Sadržaj Puni tekst
O pojednostavljivanju modernosti: kritika Baumana i Giddensa (str.5-19) hrvatskipdf 149 KB
On Simplifying Modernity: Criticizing Bauman and Giddens (str.5-19)  
Valerio Baćak
Stručni rad
 
O nekim drugim subverzijama ~ prilog promišljanju koncepta zakona Džudit Batler (str.21-48) hrvatskipdf 204 KB
On some other subversions ~ contributing to deliberation on Judith Butler’s concept of law (str.21-48)  
Čarna Brković
Stručni rad
 
Dinamika društva kao urbana dinamika: ka obnovi urbane sociologije (str.49-75) hrvatskipdf 253 KB
Social Dynamics as Urban Dynamics Towards The Renewal of Urban Sociology (str.49-75)  
Aleksej Kišjuhas
Stručni rad
 
Ideologija New Agea (str.77-103) hrvatskipdf 209 KB
New Age Ideology (str.77-103)  
Davorka Turk
Stručni rad
 
Promjena vlasti, promjena ulica (str.105-127) hrvatskipdf 209 KB
Change of Government, Change of Streets (str.105-127)  
Bojan Marjanović
Stručni rad
 
Politike sjećanja (str.131-134) hrvatskipdf 79 KB
Goran Pavlić
Uvodnik
 
Između sjećanja i povijesti (str.135-165) hrvatskipdf 206 KB
Pierre Nora
Ostalo
 
Društvena sjećanja (str.167-197) hrvatskipdf 319 KB
Eviatar Zerubavel
Ostalo
 
Devijacije i promašaji (Lada Čale Feldman, Ines Prica) (str.201-206) hrvatskipdf 79 KB
Goran Pavlić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Evolucija društvenosti (Josip Hrgović, Darko Polšek) (str.207-218) hrvatskipdf 113 KB
Aleksej Kišjuhas
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Doba ideologija. Političke ideologije od američke revolucije do postmodernih vremena (John Schwartzmantel) (str.218-221) hrvatskipdf 72 KB
Dražen Cepić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ateološka rasprava (Mišel Onfre) (str.221-224) hrvatskipdf 89 KB
Goran Pavlić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Um, osoba i društvo (George Herbert Mead) (str.225-231) hrvatskipdf 105 KB
Aleksej Kišjuhas
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 36.857 *