hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: December 2013

Published on HRČAK: 19 February 2014
Table of contents Full text
Sadržaj (str.I-VIII) croatianpdf 302 KB
Index  
Sintaktičke funkcije participa u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje (str.1-22) croatianpdf 342 KB
The syntactic functions of participles in Šimun Kožičić Benja’s Misal hruacki (str.1-22)  
Ivana Eterović, Jozo Vela
Original scientific paper
 
Iluminacije Drugoga Vrbničkoga misala (str.23-54) croatianpdf 909 KB
The illuminations of the Second Vrbnik Missal (str.23-54)  
Ivan Ferenčak
Original scientific paper
 
Gore vamь knižnici: rekcija uzvika u hrvatskoglagoljskim tekstovima (str.55-81) croatianpdf 416 KB
Gore vamь knižnici: the government of interjections in the Croatian glagolitic texts (str.55-81)  
Ana Kovačević
Original scientific paper
 
Volto Santo u hrvatskim glagoljskim misalima i njegovi ikonografski izvori (str.83-140) croatianpdf 759 KB
Il Volto Santo nei messali glagolitici croati e i suoi fonti iconografici (str.83-140)  
Ljiljana Mokrović
Original scientific paper
 
Sintaksa infinitiva u hrvatskoglagoljskom Psaltiru (str.141-158) croatianpdf 323 KB
The syntax of the infinitive in the Croatian glagolitic Psalter (str.141-158)  
Lucija Turkalj
Original scientific paper
 
Mnogo lipo i divoto govorenje svarhu muke Gospodina Isukarsta slatkoga. Pasionski prozni tekst iz Firentinskoga zbornika (str.159-195) croatianpdf 375 KB
Mnogo lipo i divoto govorenje svarhu muke Gospodina Isukarsta slatkoga. A Passion prose in Firentinski zbornik (str.159-195)  
Josip Vučković
Original scientific paper
 
Jeronimove hagiografije. Priredili i preveli s latinskoga: Vesna BADURINA STIPČEVIĆ i Vinko GRUBIŠIĆ. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008.,171 str. (str.197-200) croatianpdf 241 KB
Ivanka Petrović
Case report
 
In Stolis Repromissionis. Светци и святост в Централна и Източна Европа. Adelina ANGUSHEVA-TIHANOVA; Margaret DIMITROVA; Rossina KOSTOVA; Rossen R. MALCHEV (ed.). Sofija: Impressario & Publishing House »Rod«, 2012., 520 str. (str.201-207) croatianpdf 229 KB
Vesna Badurina Stipčević
Case report
 
Анета ДИМИТРОВА. Синтактична структура на преводната агиография. София: Университетско издателство »Св. Климент Ох- ридски«, 2012., 311 str. (str.207-212) croatianpdf 221 KB
Ana Mihaljević
Case report
 
Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci. Fluminensia – časopis za filološka istraživanja 24 (1). Ines SRDOČ- KONESTRA; Silvana VRANIĆ (ur.). Rijeka: Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2012., 225 str. (str.212-223) croatianpdf 269 KB
Iva Lukežić, Jasna Vince
Case report
 
Gacka u srednjem vijeku. Hrvoje GRAČANIN; Željko HOLJEVAC (ur.). Zagreb – Otočac: Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Gospiću, 2012., 369 str. (str.223-227) croatianpdf 246 KB
Ivan Botica
Case report
 
Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Glavna redaktorica Emilie BLÁHOVÁ. Tomus I (fasciculus 1): Prolegomena, Praha – Pragae 2008., str. 1–72; Tomus I (fasciculus 2): Prolegomena – Tabellae synopticae monumentorum slavicorum, Praha – Pragae 2009., str. 73–136; Tomus I (fasciculus 3): Tabellae synopticae monumentorum slavicorum, Praha – Pragae 2009., str. 137–200; Tomus I (fasciculus 4): Tabellae synopticae monumentorum slavicorum; Praha – Pragae 2012., str. 329–392, Akademie věd České Republiky, Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica. (str.227-229) croatianpdf 210 KB
Vesna Badurina Stipčević
Case report
 
Glagoljske teme u monografiji o otoku Silbi. Otok Silba: prirodno i kulturno blago. Jasmina MUŽINIĆ; Jenő J. PURGER (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru. 2013., 321 str. (str.229-231) croatianpdf 199 KB
Marija-Ana Dürrigl
Case report
 
Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (Krk, 5. i 6. listopada 2012.) (str.233-240) croatianpdf 286 KB
Anica Vlašić-Anić
News
 
Kaljsko glagoljsko dvoknjižje (str.240-241) croatianpdf 198 KB
Pavao Galić
News
 
Knjižica povodom 400. obljetnice Marčanske unije. Goran IVANIŠEVIĆ. Marčanska unija 1611. – Ljetopis i pojmovnik. Zagreb: Vlastita naklada, 2012., 67 str. (str.241-243) croatianpdf 201 KB
Marija-Ana Dürrigl
News
 
Hrvatska glagoljica – prisjećanje na jedno europsko srednjovjekovno pismo: od srednjeg vijeka do naših dana. Izložba Hrvatska glagoljica – prisjećanje na jedno europsko srednjovjekovno pismo: od srednjeg vijeka do naših dana (Reims, 12. prosinca 2012. – 24. veljače 2013.) (str.243-246) croatianpdf 205 KB
Claude Grbeša
News
 
Reimski evanđelistar, remek-djelo hrvatske glagoljice. Međunarodni simpozij Reimski evanđelistar, remek-djelo hrvatske glagoljice (Reims, 13. veljače 2013.) (str.246-251) croatianpdf 212 KB
Claude Grbeša
News
 
Lovran u riječi, riječ u Lovranu. Znanstveni skup Lovran u riječi, riječ u Lovranu (Lovran, 20. travnja 2013.) (str.251-253) croatianpdf 202 KB
Jasna Vince
News
 
Glagoljica: trajni pečat hrvatske pismenosti i identiteta. Izložba Glagoljica: trajni pečat hrvatske pismenosti i identiteta (Šopron, 11.–31. svibnja 2013.) (str.253-255) croatianpdf 203 KB
Sandra Sudec
News
 
Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu. Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu (Zagreb, 27. i 28. rujna 2013.) (str.255-261) croatianpdf 217 KB
Ljiljana Mokrović
News
 
Visits: 14.795 *