Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 17.05.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 17.05.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ gostujućih urednika (str. III-III)

Ivana Generalić Mekinić, Maša Buljac, Ladislav Vrsalović
Uvodnik


Određivanje koncentracije Cu2+ iona elektrokemijskim metodama (str. 289-295)

Senka Gudić, Nikolina Krišto
Izvorni znanstveni članak


Primjene različitih metala kao elektrodnog materijala u obradi kompostne procjedne vode (str. 297-304)

Ladislav Vrsalović, Nediljka Vukojević Medvidović, Sandra Svilović, Josipa Šarić
Izvorni znanstveni članak


Preparation and Characterisation of Mixtures Based on Thermoplastic Polyurethane and Silk Fibroin (str. 305-315)

Emi Govorčin Bajsić, Mario Meheš, Luka Benić
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj skladištenja kontroliranom atmosferom na kvalitetu hrvatskih tradicionalnih sorti jabuke (str. 317-322)

Ante Lončarić, Ana-Marija Gotal Skoko, Ivana Flanjak, Antun Jozinović, Jurislav Babić, Ivana Tomac, Marin Mihaljević Žulj, Goran Fruk, Martina Skendrović Babojelić, Bojan Šarkanj, Tihomir Kovač
Izvorni znanstveni članak


HPLC analiza fitosterola u ekstraktima Prunus spinosa L. i njihovo antiproliferativno djelovanje na stanične linije raka prostate (str. 323-330)

Alema Dedić, Hurija Džudžević-Čančar, Tatjana Stanojković, Marin Roje, Ana Damjanović, Amra Alispahić, Anesa Jerković-Mujkić
Izvorni znanstveni članak


Noise and Light Pollution in the Area of the City of Split – Current State and Vision of the Future (str. 331-338)

Mirko Marušić, Iva Tojčić, Luka Marijan Alešković
Izlaganje sa skupa


Electrochemical Sensors Modification with Metal Oxide Nanoparticles (str. 339-347)

Andrea Paut, Ante Prkić, Ivana Mitar, Lucija Guć
Pregledni rad


Karakteristike i obrada otpadne vode koksne industrije (str. 349-358)

Ana Tutić, Martina Miloloža, Matija Cvetnić, Viktorija Martinjak, Lidija Furač, Marinko Markić, Šime Ukić, Tomislav Bolanča, Dajana Kučić Grgić
Pregledni rad


Potentiometric Sensors for Iron(III) Cations Determination (str. 359-368)

Andrea Paut, Ante Prkić, Ivana Mitar, Lucija Guć
Pregledni rad


Recikliranje otpadnih PET boca: utjecaj reekstrudiranja na strukturu, toplinska svojstva i prividnu energiju aktivacije (str. 381-388)

Miće Jakić, Sanja Perinović Jozić, Ivana Bandić, Laura Ključe
Stručni rad


LPMO – ključni enzim u održivoj pretvorbi lignocelulozne biomase (str. 389-395)

Tonči Rezić, Martina Andlar, Ana Vrsalović Presečki
Stručni rad


Skupovi i događaji:
28. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, 28. – 31. ožujka 2023., Rovinj
(str. 397-399)

Tatjana Gazivoda Kraljević, Marijana Hranjec, Mirta Rubčić, Marko Rogošić
Sažetak sa skupa


Skupovi i događaji:
1. stručna konferencija Klimatski neutralne tehnologije, 8. – 10. veljače 2023., Zagreb
(str. 404-404)

Tatjana Gazivoda Kraljević, Marijana Hranjec, Nina Tenjer
Sažetak sa skupa


Skupovi i događaji:
2. stručna konferencija Zelena kemija – mogućnosti i izazovi, 20. – 22. veljače 2023., Zagreb
(str. 405-405)

Marijana hranjec, Tatjana Gazivoda Kraljević, Nina Tenjer
Sažetak sa skupa


Aktualnosti iz znanosti i industrije (str. 408-410)


Vijest


Posjeta: 1.341 *