Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 14.03.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 18.03.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Mehaničko ponašanje dvofaznih čelika pri različitim brzinama naprezanja (str. 151-159)

Labinot Topilla, Serkan Toros
Izvorni znanstveni članak


Sadržaj polifenola i flavonoida u svježim i sušenim marelicama ekstrahiranim hladnim namakanjem i ekstrakcijom potpomognutom ultrazvukom (str. 161-168)

Abla Bousselma, Dalila Abdessemed, Hichem Tahraoui, Fouad Zedame, Abdeltif Amrane
Izvorni znanstveni članak


Predviđanje kapaciteta višekomponentne adsorpcije metodom potpornih vektora uz algoritam Dragonfly (str. 169-178)

Riadh Moumen, Maamar Laidi, Salah Hanini, Mohamed Hentabli, Abdellah Ibrir
Izvorni znanstveni članak


Fotoelektrokemijsko dobivanje vodika potpomognuto askorbinskom kiselinom (str. 179-186)

Dajana Balaić, Gabriela Antonije Oreški, Gabrijela Radić, Hrvoje Kušić, Klara Perović, Marijana Kraljić Roković
Izvorni znanstveni članak


Fizička i kemijska svojstva odabranog uzorka ulja ricinusa, Ricinus communis L. (str. 187-192)

Šaćira Mandal
Izvorni znanstveni članak


Antioksidativna i biološka aktivnost svježih i suhih ekstrakata marelica dobivenih hladnim namakanjem i ekstrakcijom potpomognutom ultrazvukom (str. 193-200)

Abla Bousselma, Hichem Tahraoui, Dalila Abdessemed, Abdeltif Amrane, Mohammed Kebir, Nassim Moula, Mouni Saadoudi, Asma Temagoult
Izvorni znanstveni članak


Predviđanje globalnog Sunčeva zračenja po satu: usporedba neuronske mreže / bootstrap agregacija (str. 201-213)

Abdennasser Dahmani, Yamina Ammi, Salah Hanini, Mohamed Redha Yaiche, Hamid Zentou
Izvorni znanstveni članak


Green Biocomposites Based on Spent Coffee Grounds (str. 215-226)

Ema Čemerika, Dora Milički, Martina Miloloža, Dajana Kučić Grgić, Krunoslav Žižek, Vesna Ocelić Bulatović
Izvorni znanstveni članak


What is the Price of Smoking? – Risks for the Environment (str. 227-236)

Ana Čurić, Katarina Muzica, Ivana Runjak, Daniela Vasiljević, Martina Miloloža, Dajana Kučić Grgić
Pregledni rad


Ecotoxicity of Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs on Aquatic Organisms (str. 237-245)

Danijela Bićanić, Antonela Čugalj, Marko Jajčević, Antonija Lazinica, Martina Miloloža, Dajana Kučić Grgić
Pregledni rad


Valorisation of Winemaking By-products (str. 247-255)

Živko Skračić, Ivica Ljubenkov, Nina Mimica, Ivana Generalić Mekinić
Pregledni rad


SPF – Super Problematic Formula? Active Sunscreen Ingredients in the Aquatic Environment (str. 257-267)

Iva Blažević, Krešimir Kos, Mirela Kovačević, Tibor Marković, Lucia Sović, Martina Miloloža
Pregledni rad


Mišljenja i komentari:
Prozirno drvo od plastike
(str. 269-271)

Aleksandra Mihajlović
Esej


Skupovi i događaji:
FKIT na zadatku promicanja znanosti
(str. 272-273)

Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa


Skupovi i događaji:
Dan otvorenih vrata FKIT-a 2023.
(str. 275-280)

Danijela Ašperger
Sažetak sa skupa


Skupovi i događaji:
Niz radionica u suradnji s KGZ Knjižnicom Gajnice
(str. 281-282)

Vesna Ocelić Bulatović
Sažetak sa skupa


Posjeta: 7.937 *