Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti

logo Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti

Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti redovito izdaje Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske od 1954. godine. Peristil je znanstveni godišnjak u kojem se objavljuju recenzirani znanstveni članci iz područja povijesti umjetnosti i srodnih društveno humanističkih znanosti. glavni urednik Zvonko Maković, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske uredništvo Igor Borozan, Odelenje istorije umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dragan Damjanović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Jasenka Gudelj, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca' Foscari Venezia Ivana Mance, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb Dino Milinović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izvršna urednica Martina Petrinović, tajnica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske Postupak recenziranja Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise. Uredništvo osigurava najmanje dvije neovisne recenzije za svaki članak. Autori neće biti upoznati s imenima recenzenata od strane uredništva, a i sami recenzenti moraju voditi računa o povjerljivosti i svojem pravu na anonimnost. Konačnu odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo uzimajući u obzir mišljenja recenzenata. Uredništvo autora obaviještava o provedenom postupku recenzije, utvrđenoj kategoriji priloga i eventualnim dopunama ili ispravcima koje je autor obvezan unijeti prije konačnog prihvaćanja priloga za objavljivanje. Autor je obvezan postupiti prema primjedbama recenzenata i uredništva i završni tekst dostaviti u roku od 20 dana. Ako autor ne poštuje ovaj rok, članak se ne objavljuje. Autori podmiruju troškove nabavljanja ilustracija, fotografija i arhitektonskih nacrta u fotoarhivima i drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1954.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Interdisciplinarno umjetničko polje, Dizajn, Likovne umjetnosti, Etnologija i antropologija, Arheologija, Znanost o umjetnosti, Povijest umjetnosti, Povijest, Arhitektura i urbanizam
  • Uključen u Hrčak: 01.03.2007.
  • Prava korištenja: Puni tekstovi radova časopisa Peristil smiju se bez naknade koristiti uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti znanstveni je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci. Radove objavljene u Peristilu dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova.