Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 31.12.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 14.03.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Antički salonitanski spomenici Ivana Grubića Jablana (str. 9-20)

Torlak Ana
Prethodno priopćenje


Novi prilozi opusu Johannesa Komersteinera (str. 47-60)

Martina Ožanić
Izvorni znanstveni članak


Karlo i Ludvina Eltz — nositelji obnove Burga Eltz u 19. stoljeću (str. 61-76)

Jasminka Najcer Sabljak, Silvija Lučevnjak
Prethodno priopćenje


Pregled života i rada fotografa Milana M. Prodanovića (str. 77-86)

Lana Majdančić
Stručni rad


Dynastic-National Landscape: Gardens and Parks of the Dedinje Royal Palaces Complex (str. 87-102)

Tijana Borić
Izvorni znanstveni članak


Aleksa Čelebonović i jugoslavenski nastupi na Venecijanskom bijenalu (str. 117-128)

Ana Bogdanović
Izvorni znanstveni članak


Novinska fotografija Mije Vesovića (1976.–1990.) (str. 167-187)

Marija Perkec
Pregledni rad


Zoraida Demori Staničić: Javni kultovi ikona u Dalmaciji (str. 189-192)

Ana Munk
Recenzija, Prikaz slučaja


Dino Milinović: Nova post vetera coepit Ikonografija prve kršćanske umjetnosti (str. 193-195)

Marina Vicelja-Matijašić
Recenzija, Prikaz slučaja


Vesna Barbić (1925.–2017.) (str. 203-204)

Barbara Vujanović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Vanda Ladović (1929.–2017.) Izložbe i bibliografija Vande Ladović (str. 205-209)

Željka Kolveshi, Maja Šojat-Bikić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Josip Kovačić (1935.–2017.) (str. 210-212)

Žarka Vujić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Marija Mirković-Belaj (1935.–2017.) (str. 213-214)

Zvonko Maković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 29.631 *