hrcak mascot   Srce   HID

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 0553-6707 (Tisak)
ISSN 1849-6547 (Online)
UDK: 7(091)
https://doi.org/10.17685/Peristil
Kontakt: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske
Preradovićeva 44
10 000 Zagreb, Croatia,
Tel./faks. +385-1-48 12 920
e-mail: dpuh@inet.hr
www.dpuh.hr
Email:
Url: http://www.dpuh.hr/index.php?show=page.php&idPage=127
Izdavač: Društvo povjesničara umjetnosti
  Preradovićeva 44, 10000 Zagreb
  http://www.dpuh.hr
 
Upute za autore (271 KB)
Upute za reference (271 KB)
Upute recenzentima (352 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (637 KB)

Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti redovito izdaje Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske od 1954. godine. Peristil je znanstveni godišnjak u kojem se objavljuju recenzirani znanstveni članci iz područja povijesti umjetnosti i srodnih društveno humanističkih znanosti.

glavni urednik
Zvonko Maković, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske

uredništvo
Igor Borozan, Odelenje istorije umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dragan Damjanović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Jasenka Gudelj, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca' Foscari Venezia
Ivana Mance, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Dino Milinović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
izvršna urednica
Martina Petrinović, tajnica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske

Postupak recenziranja

Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise. Uredništvo osigurava najmanje dvije neovisne recenzije za svaki članak. Autori neće biti upoznati s imenima recenzenata od strane uredništva, a i sami recenzenti moraju voditi računa o povjerljivosti i svojem pravu na anonimnost. Konačnu odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo uzimajući u obzir mišljenja recenzenata. Uredništvo autora obaviještava o provedenom postupku recenzije, utvrđenoj kategoriji priloga i eventualnim dopunama ili ispravcima koje je autor obvezan unijeti prije konačnog prihvaćanja priloga za objavljivanje. Autor je obvezan postupiti prema primjedbama recenzenata i uredništva i završni tekst dostaviti u roku od 20 dana. Ako autor ne poštuje ovaj rok, članak se ne objavljuje. Autori podmiruju troškove nabavljanja ilustracija, fotografija i arhitektonskih nacrta u fotoarhivima i drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, dvostruka, svi radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1954

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Arhitektura i urbanizam; Povijest; Povijest umjetnosti; Znanost o umjetnosti; Arheologija; Etnologija i antropologija; Likovne umjetnosti; Dizajn; Interdisciplinarno umjetničko polje;

Uključen u Hrčak: 1. 3. 2007.

Prava korištenja: Puni tekstovi radova časopisa Peristil smiju se bez naknade koristiti uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.
Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti znanstveni je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci.
Radove objavljene u Peristilu dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.
Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova.Arhiva

2020  
  Vol. 63   No. 1
2019  
  Vol. 62   No. 1
2018  
  Vol. 61   No. 1
2017  
  Vol. 60   No. 1
2016  
  Vol. 59   No. 1
2015  
  Vol. 58   No. 1
2014  
  Vol. 57   No. 1
2013  
  Vol. 56   No. 1
2012  
  Vol. 55   No. 1
2011  
  Vol. 54   No. 1
2010  
  Vol. 53   No. 1
2009  
  Vol. 52   No. 1
2008  
  Vol. 51   No. 1
2007  
  Vol. 50   No. 1
2006  
  Vol. 49   No. 1
2005  
  Vol. 48   No. 1
2004  
  Vol. 47   No. 1
2003  
  Vol. 46   No. 1
2002  
  Vol. 45   No. 1
2001  
  Vol. 44   No. 1
1999  
  Vol. 42-43   No. 1
1998  
  Vol. 41   No. 1
1997  
  Vol. 40   No. 1
1996  
  Vol. 39   No. 1
1995  
  Vol. 38   No. 1
1994  
  Vol. 37   No. 1
1993  
  Vol. 35-36   No. 1
1991  
  Vol. 34   No. 1
1990  
  Vol. 33   No. 1
1988  
  Vol. 31-32   No. 1
1987  
  Vol. 30   No. 1
1986  
  Vol. 29   No. 1
1984  
  Vol. 27-28   No. 1
1983  
  Vol. 26   No. 1
1982  
  Vol. 25   No. 1
1981  
  Vol. 24   No. 1
1980  
  Vol. 23   No. 1
1979  
  Vol. 22   No. 1
1978  
  Vol. 21   No. 1
1977  
  Vol. 20   No. 1
1975  
  Vol. 18-19   No. 1
1973  
  Vol. 16-17   No. 1
1971  
  Vol. 14-15   No. 1
1969  
  Vol. 12-13   No. 1
1967  
  Vol. 10-11   No. 1
1965  
  Vol. 8-9   No. 1
1963  
  Vol. 6-7   No. 1
1962  
  Vol. 5   No. 1
1961  
  Vol. 4   No. 1
1960  
  Vol. 3   No. 1
1957  
  Vol. 2   No. 1
1954  
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 554.227 *