Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Zbornik Lovranšćine

logo Zbornik Lovranšćine

Zbornik Lovranšćine časopis je Katedre Čakavskoga sabora Lovran koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz različitih polja i grana pretežno humanističkoga područja (filologija, jezikoslovlje, povijest, povijest umjetnosti, etnologija, antropologija i dr.), a koji tematiziraju Lovran i/ili područje Lovranštine, odnosno regije koja je kulturno-povijesno gravitirala i/ili gravitira Lovranu, ali se tiču i širega prostora sjeverne jadranske obale i unutrašnjosti (područje Istre i Kvarnera, u prvome redu Liburnije). Posebna se pozornost pridaje objavljivanju prikaza, osvrta i ocjena recentne znanstvene i opće izdavačke aktivnosti navedenoga područja. Radovi se primaju kontinuirano i poziv je autorima stalno otvoren. Uredništvo za prihvaćeni rad osigurava dvije neovisne recenzije stručnjaka koji nisu zaposleni na istoj instituciji na kojoj je zaposlen autor. Primjenjuje se postupak dvostruko slijepe recenzije, u kojemu se ne otkriva ni identitet autora ni identitet recenzenta. Uredništvo časopisa autorima ne naplaćuje predaju, obradu i objavu radova. Godine 2018. ritam izlaženja promijenjen je iz dvogodišnjega u jednogodišnji. Članci objavljeni u Zborniku Lovranšćine indeksirani su u sljedećim citatnim i indeksnim bazama: - CEEOL - DOAJ - ERIH PLUS - HRČAK UREDNIŠTVO Glavna urednica: Ivana Eterović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska Izvršni urednik: Robert Doričić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska Tehnička urednica: Jelena Višnjić, Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“, Opatija, Hrvatska Urednički odbor: Željko Bistrović, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Igor Eterović, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska Grga Frangeš, Mjesto pod suncem, Šapjane, Hrvatska Janneke Kalsbeek, Sveučilište u Amsterdamu, Filozofski fakultet, Amsterdam, Nizozemska Dean Krmac, Humanističko društvo Histria, Kopar, Slovenija Robert Mohović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Rijeka, Hrvatska Lidija Nikočević, Etnografski muzej Istre, Pazin, Hrvatska Elvis Orbanić, Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, Područna jedinica u Puli, Pula, Hrvatska Sandra Požar, Staroslavenski institut, Zagreb, Hrvatska Barbara Riman, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, Slovenija Evelina Rudan, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska Sanja Zubčić, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2010.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Etnologija i antropologija, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 27.10.2015.
  • Prava korištenja: Zbornik Lovranšćine časopis je u otvorenome pristupu. Časopis omogućava otvoreni pristup radovima prema načelu da slobodan pristup istraživanju podržava veću globalnu razmjenu znanja, sukladno licenciji Creative Commons (CC BY). Sadržaj svakoga broja slobodno je dostupan bez naknade za korisnika ili ustanovu. Korisnici imaju pravo bez prethodnoga dopuštenja izdavača ili autora čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati, mrežno povezivati ili na koji drugi zakonit način koristiti članke objavljene u časopisu sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način. Takva je politika u skladu s definicijom Budimpeštanske inicijative o otvorenome pristupu (BOAI).