Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Fizikalna terapija kao turistički proizvod medicinskog turizma u Međimurskoj županiji

Marina Gregorić orcid id orcid.org/0000-0003-0741-2908 ; Sveučilište Sjever, Koprivnica, Hrvatska
Melita Sečan ; Međimursko veleučilište u Čakovcu, Čakovec, Hrvatska
Ivana Fučko ; Međimursko veleučilište u Čakovcu, Čakovec, Hrvatska
Valentina Pongrac orcid id orcid.org/0000-0002-0637-6071 ; Međimursko veleučilište u Čakovcu, Čakovec, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 743 Kb

str. 7-19

preuzimanja: 345

citiraj

Puni tekst: engleski pdf 743 Kb

str. 7-19

preuzimanja: 630

citiraj


Sažetak

Medicinski turizam, kao jedan od oblika zdravstvenog turizma, u Međimurskoj županiji posjeduje uvjete za rast ponude u centrima navedene struke. Fizikalna terapija još je uvijek nedovoljno dostupna u promotivnim aktivnostima medicinskih centara, no u njezin povoljan
značaj govore činjenice o rastu potražnje i obogaćivanju ponude centara. Javlja se kao oblik koji djeluje preventivno, u funkciji unapređenja zdravlja, ali i sve češće u svrhu liječenja i rehabilitacije raznih zdravstvenih tegoba. Bazira se na vrhunskoj infrastrukturi, stručnom kadru i objedinjenju zdravog načina života koji promiču svi subjekti uključeni u medicinski turizam. Cilj istraživanja je prikazati trenutačno stanje medicinskog turizma u Međimurju s naglaskom na stanje zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge fizikalne terapije te utvrditi mogućnosti i odrediti ulogu medicinskog turizma u podizanju konkurentnosti Međimurske županije. U radu je korištena metoda istraživanja za stolom koja uključuje korištenje sekundarnih podataka iz stručne literature, znanstvenih i stručnih radova te informacija
dostupnih na službenim web stranicama medicinskih centara, poliklinika i zdravstvenih ustanova. U radu se također koristi metoda primarnog istraživanja putem distribucije anketnog upitnika u zdravstvenim centrima među ispitanicima koji su koristili fizikalne terapije. Temeljem rezultata istraživanja može se zaključiti da Međimurska županija
posjeduje visok potencijal za daljnji razvoj ovog oblika zdravstvenog turizma, čemu u prilog govori i strategija razvoja turizma na regionalnoj razini.

Ključne riječi

medicinski turizam; fizikalna terapija; Međimurska županija

Hrčak ID:

230509

URI

https://hrcak.srce.hr/230509

Datum izdavanja:

19.12.2019.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.841 *