Skoči na glavni sadržaj

Croatian Nursing Journal , Vol. 1 No. 1, 2017.

  • Datum izdavanja: 18.12.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 01.03.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Nurses’ Opinion on Reporting of Adverse Events during the Process of Nursing Care (str. 9-23)

Jelena Hodak, Štefanija Kolačko, Franka Luetić
Izvorni znanstveni članak


Procjena obrazovnih potreba studenata studija sestrinstva u svrhu povećanja sigurnosti pacijenta u zdravstvenoj ustanovi (str. 25-37)

Sanja Ledinski Fičko, Boris Ilić, Ana Marija Hošnjak, Martina Smrekar, Irena Kovačević
Izvorni znanstveni članak


Znanje i ponašanje studentica vezano uz prevenciju raka vrata maternice (str. 39-49)

Ivana Guljaš Slivečko, Zvjezdana Gvozdanović
Izvorni znanstveni članak


Nursing Students Opinion on Knowledge Need for Nursing Practice and Self Assessment of Adopted Competencies at the End of an Undergraduate Study Programme (str. 61-72)

Snježana Čukljek, Sanja Ledinski Fičko, Ana Marija Hošnjak, Martina Smrekar
Izvorni znanstveni članak


The Harmonization of Braden Scale Assessments with Planned Interventions in Pressure Ulcer Prevention (str. 73-78)

Slađana Režić, Kristina Pauker, Ivana Barišić
Prethodno priopćenje


Učestalost komplikacija u bolesnika liječenih sadrenom udlagom u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima četiriju bolnica (str. 79-90)

Mario Gašić, Harolt Placento, Zvjezdana Gvozdanović, Marijana Neuberg, Mario Djuran, Kristina Tičić
Stručni rad


Primjena objektivno strukturiranoga kliničkog ispita u preddiplomskom obrazovanju medicinskih sestara (str. 91-102)

Martina Smrekar, Sanja Ledinski Fičko, Ana Marija Hošnjak, Boris Ilić
Pregledni rad


Effectiveness of Biofeedback Therapy as Conservative Choice for Management of Female Stress Urinary Incontinence (str. 103-114)

Ana Marija Hošnjak, Sanja Ledinski Fičko, Martina Smrekar, Boris Ilić, Štefanija Kolačko, Marina Jurić
Pregledni rad


Posjeta: 15.255 *