Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.02.1986.
  • Objavljen na Hrčku: 05.09.2018.

Sadržaj

Puni tekst

O ustrojstvu nekih odnosa u nadrečeničnim cjelinama (str. 65-70)

Zrinjka Glovacki-Bernardi
Izvorni znanstveni članak


Izlagači i slušači u vremenskom procjepu (str. 70-78)

Zrinka Babić
Stručni rad


Nauci trebaju činjenice, a ne emocije (str. 78-87)

Pavle Ivić
Stručni rad


Obrva u medicinskom nazivlju (str. 88-89)

Mate Mihanović
Ostalo


Hungarizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku (str. 89-93)

Valentin Putanec
Ostalo


O jeziku Ksavera Šandora Đalskoga (str. 93-95)

Stjepko Težak
Ostalo


O naglasku petorosložnih imenica tipa učiteljica (str. 95-96)

Stjepan Sekereš
Ostalo


Posjeta: 4.858 *