Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 17.12.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 11.01.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Utjecaj ekstremnih odstupanja u količinama padalina na razine podzemnih voda dubokog kvartarnog vodonosnika (str. 7-16)

Željko Duić, Jasna Zima, Barbara Rajič
Izvorni znanstveni članak


Fotokatalitička oksidacija tragova herbicida u zraku (str. 17-25)

Elizabeta Radetić, Lucija Radetić, Ivana Melnjak, Ivana Grčić
Izvorni znanstveni članak


Satelitska misija Copernicus – mogućnosti nadziranja prirodnih nepogoda (str. 41-50)

Lucija Jakopović, Miljenka Kolarek, Milan Rezo, Nikola Kranjčić
Pregledni rad


Utjecaj nove regulative EU za korištenje bespilotnih letjelica na tehnologije kartiranja i nadzora plinovoda (str. 51-60)

Darko Pavlović, Antonijo Bolanča, Miroslav Golub
Pregledni rad


Kvantifikacija indiciranog geotermalnog potencijala RH za proizvodnju električne energije (str. 61-68)

Slobodan Kolbah, Mladen Škrlec, Miroslav Golub
Pregledni rad


Numeričko rješavanje i vizualizacija rješenja Laplaceove jednadžbe (str. 69-81)

Filip Strelec, Ivan Hip, Igor Petrović
Stručni rad


Procjena faktora poboljšanja tla primjenom MASW-a (str. 83-92)

Filip Dodigović, Kristijan Grabar, Krešo Ivandić, Stjepan Strelec
Stručni rad


Procesi ishođenja lokacijske dozvole za projekt Podravske brze ceste (str. 93-98)

Paula Benjak, Milan Rezo, Nikola Kranjčić
Stručni rad


Usporedba različitih metoda određivanja koeficijenta propusnosti nekoherentnog tla (str. 99-108)

Ivana Petrinjak, Damir Štuhec, Goran Jeftić, Stjepan Strelec
Stručni rad


Posjeta: 8.506 *