Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.06.1964.
  • Objavljen na Hrčku: 10.10.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Kajkavski deminutiv u jeziku umjetničkog djela (str. 129-134)

Vladimir Anić
Izvorni znanstveni članak


Boje u jeziku Hasana Kikića (str. 134-141)

Ismet Smailović
Izvorni znanstveni članak


O potrebi prenošenja akcenta na prijedlog (str. 141-144)

Mate Hraste
Stručni rad


Prodor u naš ortoepski standard (str. 144-153)

Dalibor Brozović
Izvorni znanstveni članak


Nastavno gradivo ili nastavna građa? (str. 153-156)

Milan Šipka
Stručni rad


Može li se riječju maslac uspješno zamijeniti putar? (str. 156-157)

Stjepan Babić
Stručni rad


Što je to prednacrt? (str. 157-157)

Ignacije Grekšić
Ostalo


Pridjevi od imenice naft (str. 157-157)

Stjepan Babić
Stručni rad


Čitaocima »Jezika« (str. 159-159)

Uredništvo
Vijest


Ispravak (str. 159-159)

Uredništvo
Ispravak


Posjeta: 6.128 *