Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 15.07.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 20.07.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 0-0)

Impressum (str. 0-0)


Ostalo


Sadržaj (str. 0-0)

Contents (str. 0-0)


Kazalo


Uz temu (str. 173-179)

The Theme (str. 173-179)

Slavica Šimić Šašić
Uvodnik


Transformacijsko vodstvo i kvaliteta poučavanja tijekom pandemije COVID-19: moderirana medijacijska analiza (str. 181-202)

Irena Burić, Maja Parmač Kovačić, Aleksandra Huić
Izvorni znanstveni članak


Personal and Contextual Factors of the Emotional Exhaustion of School Principals during the COVID-19 Pandemic (str. 203-225)

Izabela Sorić, Irena Burić, Zvjezdan Penezić
Izvorni znanstveni članak


Perspektive hrvatskih učenika o nastavi na daljinu tijekom pandemije bolesti COVID-19 (str. 227-247)

Zrinka Ristić Dedić, Boris Jokić
Izvorni znanstveni članak


Upotreba digitalne tehnologije tijekom pandemije COVID-19 i povezanost s kvalitetom spavanja te zadovoljstvom životom kod djece i roditelja (str. 249-269)

Marina Kotrla Topić, Vanesa Varga, Sara Jelovčić
Izvorni znanstveni članak


Životne navike djece i mladih tijekom socijalne izolacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 (str. 271-290)

Natalija Ćurković, Lorelaj Lukačin, Ivana Katavić
Izvorni znanstveni članak


Izvori stresa, depresivnost i akademsko funkcioniranje studenata za vrijeme pandemije COVID-19 (str. 291-312)

Ivanka Živčić-Bećirević, Sanja Smojver-Ažić, Tamara Martinac Dorčić, Gorana Birovljević
Izvorni znanstveni članak


How has the COVID-19 Epidemic Changed Drug Use and the Drug Market in Slovenia? (str. 313-332)

Matej Sande, Simona Šabić, Mina Paš, Marko Verdenik
Izvorni znanstveni članak


We are All in This Together: usporedba iskustava pandemije koronavirusa u Hrvatskoj i ostalim europskim zemljama (str. 333-358)

Ena Uzelac, Dominik-Borna Ćepulić, Petra Palić
Prethodno priopćenje


Infodemiological Study on the Use of Face Masks during Covid-19: Comparing U.S. and Korea (str. 359-378)

Jin-A Choi, Sejung Park
Izvorni znanstveni članak


Održivost zdravstvenih sustava: modeliranje dinamike zapošljavanja medicinskih sestara s obzirom na starenje stanovništva (str. 379-400)

Barbara Grah, Vlado Dimovski, Sandra Penger, Simon Colnar, David Bogataj
Izvorni znanstveni članak


Zadovoljstvo poslom i mentalno zdravlje zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj u vrijeme pandemije COVID-19 (str. 401-421)

Andrea Tokić, Ivana Gusar, Matilda Nikolić Ivanišević
Izvorni znanstveni članak


Učinci pandemija na mentalno zdravlje (str. 423-443)

Vesna Antičević
Stručni rad


PSIHOVID-20: Uvid u psihologijska istraživanja u vrijeme pandemije COVID-19 (str. 447-451)

Anita Vulić-Prtorić
Recenzija, Prikaz slučaja


Aleksandar Mihalyi: Napetice iskosa. Glazba u doba hi-fia (Teme, mapiranja i konteksti) (str. 451-453)

Predrag Bejaković
Recenzija, Prikaz slučaja


Ivanka Kuić (Ur.): Knjiga i društvo: dijalog o intelektualnoj povijesti Hrvatske (str. 453-457)

Marko Dragić
Recenzija, Prikaz slučaja


Reklame (str. 458-0)


Ostalo


Posjeta: 29.688 *