Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 22.12.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 29.12.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Molekularni mehanizmi i morfološka obilježja autofagije (str. 65-71)

Teuta Murati, Martina Drenški, Marina Miletić, Ivana Kmetič
Pregledni rad


Karakteristike i struktura enzima litičke polisaharidne monooksigenaze (str. 72-76)

Tonči Rezić, Ines Radić, Ana Vrsalović Presečki
Pregledni rad


The influence of laurel essential oil treatment on the shelf-life and sensory characteristics of fresh-cut apples during storage (str. 77-84)

Ana Dobrinčić, Barbara Brunović, Zrinka Čošić, Zdenka Pelaić, Maja Repajić, Branka Levaj
Izvorni znanstveni članak


Prikaz DESIGN procedure za edukaciju “Užina za 5!” namijenjene adolescentima (str. 85-93)

Iva Dorić, Ana Ilić, Ivana Rumbak
Stručni rad


Održivost uporabe ninskog peloida za primjenu u peloterapiji (str. 94-109)

Denis Vadlja, Tonči Rezić, Antonio Starčević
Stručni rad


Posjeta: 1.256 *