Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.09.1995.
  • Objavljen na Hrčku: 07.04.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Omjeri grananja i vjerojatnosti prijelaza živina tripleta u vidljivom dijelu spektra (str. 457-462)

Željka Mioković, Hrvoje Skenderović, Vladis Vujnović
Izvorni znanstveni članak


Prijenos energije pobude između 6s5d 1D2 i 6s5d 3DJ stanja barija u sudarima s atomima helija, argona i ksenona (str. 463-472)

Čedomil Vadla, Vlasta Horvatić
Izvorni znanstveni članak


Istraživanje deamalgamacijskog procesa u amalgamima slitina bogatih srebrom i kositrom (str. 481-488)

Davor Dužević, Mirko Stubičar, Ognjen Milat, Antun Tonejc, Rudolf Trojko, Nada Stubičar, Ivica Anić, Mirko Stanković
Izvorni znanstveni članak


Proučavanje položaja centara zapinjanja domenskih zidova u amorfnoj Co70.3Fe4.7Si15B10 vrpci (str. 501-510)

Stjepan Sabolek, Stanislav Zrnčić
Izvorni znanstveni članak


Dvodimenzionalna plazma magnetskih vrtloga u monokristalima Bi2Sr2CaCu20x u blizini Tc (str. 511-518)

Dinko Babić, Boran Leontić, Jovica Ivkov
Izvorni znanstveni članak


Tumačenje mikrovalnog magnetootpora iznad i ispod Tc u supravodljivim monokristalima YBa2Cu3O7−δ (str. 519-527)

Igor Ukrainczyk, Antonije Dulčić
Izvorni znanstveni članak


Konstanta kristalne rešetke faze α u ravnoteži s raznim precipitatima u slitinama Al-Zn (str. 529-538)

Stanko Popović, Biserka Gržeta, Hans Löffler, Gottfried Wendrock
Izvorni znanstveni članak


Zamke za nositelje naboja u stupnjevanim InGaAS fotodiodama s velikim sadržajem indija (str. 539-547)

Natko B. Urli, Vladimir S. Ban
Izvorni znanstveni članak


Supravodljivost u spoju Bi 2223: fizika i moguće primjene (str. 549-560)

Emil Babić, Ivica Kušević, Krešo Zadro, Jovica Ivkov, Željko Marohnić, Đuro Drobac, Mladen Prester, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou, Dragana Todorović-Marinić, Ahmed Kuršumović
Izvorni znanstveni članak


Hallov efekt u amorfnim slitinama ranih i kasnih prijelaznih metala (str. 561-570)

Jovica Ivkov
Izvorni znanstveni članak


Primjena korelatora s preklopljenim fourierovim transformatima i panelima s tekućim kristalima za raspoznavanje klinastog pisma (str. 581-590)

Nazif Demoli, Uwe Dahms, Bernd Haage, Günther Wernicke, Hartmut Gruber
Izvorni znanstveni članak


Homogeni nered rešetke i supravodljiva svojstva YBa2Cu3O6.9 tankih slojeva (str. 591-598)

Davor Pavuna, Andrea Gauzzi
Izvorni znanstveni članak


Istraživanje procesa relaksacije ranih metastabilnih stanja sistema Fe40Ni40Si14B6 (str. 599-604)

Egvin Girt, Redžep Baltić, Erol Girt, Gordana Knežević, Tatjana Mihač
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj vodika na supravodljiva i paramagnetska svojstva nekih Zr-3d metalnih stakala (str. 615-622)

Ivan Kokanović, Boran Leontić, Jagoda Lukatela
Izvorni znanstveni članak


Sinteza monokristala BISCO (2212) i mjerenja nekih njihovih transportnih svojstava (str. 623-635)

Ivan Budimir
Izvorni znanstveni članak


Slabo izražene pojave u epr spektru paramagnetičnog centra sličnog šupljini u citozin hidrokloridu (str. 637-646)

Dubravka Krilov, Krešimir Sanković, Tatjana Pranjić-Petrović, Janko N. Herak
Izvorni znanstveni članak


Energija naprezanja i strukturni fazni prijelaz u sitnim česticama (str. 647-652)

Magdy Lučić Lavčević, Zvonko Ogorelec
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 3.704 *