Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 15.11.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 15.11.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Uvid u automatsko izlučivanje metaforičkih kolokacija (str. 1-32)

Marija Brkić Bakarić, Lucia Načinović Prskalo, Maja Matetić
Pregledni rad


Croatian Elements in English Dictionaries (str. 33-52)

Anđela Milinović Hrga, Siniša Ninčević
Izvorni znanstveni članak


Modality in Croatian: What We Should and Must Know About It (str. 53-76)

Ana Werkmann Horvat
Pregledni rad


Jezično-vizualna igra riječi u memetičkom ratovanju protiv ruske agresije u Ukrajini (str. 99-116)

Maryna Bielova
Izvorni znanstveni članak


Izrada OWL ontologije za prikaz, povezivanje i pretraživanje SemAF diskursnih oznaka (str. 117-136)

Christian Chiarcos, Purificação Silvano, Mariana Damova, Giedre Valunaite Oleškeviciene, Chaya Liebeskind, Dimitar Trajanov, Ciprian-Octavian Truică, Elena-Simona Apostol, Anna Bączkowska
Izvorni znanstveni članak


LexMeta model za leksičke resurse: teorija i primjena (str. 137-154)

Penny Labropoulou, David Lindemann, Christine Klaes, Katerina Gkirtzou
Izvorni znanstveni članak


Anotacijska shema i njezina evaluacija: primjer uvredljivoga jezika (str. 155-175)

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Slavko Žitnik, Chaya Liebeskind, Giedre Valunaite Oleskevicienė, Anna Bączkowska, Paul A. Wilson, Marcin Trojszczak, Ivana Brač, Lobel Filipić, Ana Ostroški Anić, Olga Dontcheva-Navratilova, Agnieszka Borowiak, Kristina Despot, Jelena Mitrović
Izvorni znanstveni članak


Sadržaj (str. 0-0)

Contents (str. 0-0)


Kazalo


Uvodna riječ (str. 0-0)

Introduction (str. 0-0)

Ana Ostroški Anić, Vuk-Tadija Barbarić
Uvodnik


Posjeta: 6.499 *