Skoči na glavni sadržaj

Arhivski vjesnik , Vol. 51 No. 1, 2008.

  • Datum izdavanja: 08.12.2008.
  • Objavljen na Hrčku: 12.12.2008.

Sadržaj

Puni tekst

Problems of archival service in Croatia (str. 9-24)

Stjepan Ćosić, Vlatka Lemić
Pregledni rad


Registry and record-keeping system of teh Bans Council (1848-1850) (str. 25-55)

Rajka Bućin
Izvorni znanstveni članak


Nostrum et regni nostri registrum. Mediaeval archhive of the Hungarian-Croatian Kingdom (str. 237-257)

Mirjana Matijević Sokol
Izvorni znanstveni članak


Murder of baroness Katarina Keglević committed in 1659 (str. 303-311)

Luka Vukušić
Pregledni rad


Archival collection in the Museum of the City of Split (str. 363-370)

Tea Blagaić Januška
Stručni rad


The librarii in Dubrovnik's civil service in the 16th century (str. 371-393)

Relja Seferović
Izvorni znanstveni članak


33. austrijski dan Graz, Austrija, 8.-9. studenoga 2007. (str. 436-437)

Mirjana Jurić
Ostalo


The American Archivist, 69, 1(2006) (str. 467-474)

Silvija Babić
Recenzija, Prikaz slučaja


Archival Science, International Journal on Recorded Information, 3-4 (2006) (str. 477-481)

Ivana Levstek
Recenzija, Prikaz slučaja


Atlanti, 17, 1-2(2007) (str. 481-488)

Hrvoje Kekez
Recenzija, Prikaz slučaja


Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 30, 1-2(2007) (str. 488-493)

Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja


Der Archivar, 60, 2-3(2007) (str. 494-497)

Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja


Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 49, 1, 3/4(2006) (str. 499-502)

Snježana Šute
Recenzija, Prikaz slučaja


Muzeologija, 41/42(2004/2005) (str. 502-507)

Snježana Šute
Recenzija, Prikaz slučaja


Informatica Museologica, 36, 1-2(2005) (str. 507-510)

Snježana Šute
Recenzija, Prikaz slučaja


Studia lexicographica, 1, 1(2007) (str. 511-515)

Ivana Levstek
Recenzija, Prikaz slučaja


Tkalčić, Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije,11 (2007) (str. 515-517)

Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja


Arhivski predpisi v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2007. (str. 518-523)

Hrvoje Kirić
Recenzija, Prikaz slučaja


Vujić, Ž. Izvori muzeja u hrvatskoj. Zagreb: Art magazin Kontura, 2007. (str. 546-549)

Sonja Gaćina Škalamera
Recenzija, Prikaz slučaja


Kožul, S. Svećenici bjelovarskog kraja. Zagreb, sv. I-IV, 2007. (str. 558-564)

Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja


Commemorating the 150th anniversary of his birth (str. 569-584)

Zlatko Matijevic
Životopis


In memoriam krešimir Nemeth (1915.-2007) (str. 585-587)

Miljenko Pandžić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


In memoriam. Jozo Ivičević (1930.-2008.) (str. 588-589)

Borut Gulič
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 106.105 *