Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 24.03.1900.
  • Objavljen na Hrčku: 22.03.2010.

Sadržaj

Puni tekst

Ime i porijeklo Frankapana (str. 1-20)

Vjekoslav Klaić
Stručni rad


Colonia Aelia Mursa (str. 21-42)

Josip Brunšmid
Stručni rad


Naselbina bosanskog doba kod Novoga grada na Savi (str. 43-58)

Josip Brunšmid
Stručni rad


Podjeljenje plemstva po banu Nikoli g. 1346. (str. 71-77)

Emilij Laszowski
Stručni rad


"Ex libris" zagrebačkoga biskupa Aleksandra Alagovića (str. 78-80)

Zlatko Kolander
Stručni rad


Nekoliko našašća novaca u na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji (str. 81-155)

Josip Brunšmid
Stručni rad


Spomenici grada Nina (str. 156-171)

Luka Jelić
Stručni rad


Iskapanje u rimskom groblju u Stenjevcu (str. 172-176)

Josip Purić
Stručni rad


O knezu Novaku (1368.) (str. 177-180)

Vjekoslav Klaić
Stručni rad


Arheološke bilješke iz Dalmacije i Panonije (str. 181-201)

Josip Brunšmid
Stručni rad


Različito (str. 202-217)

Josip Brunšmid, Oskar Hovorka-Zderas, Emilij Laszowski, Stjepan Osterman, Milan Turković
Ostalo


Posjeta: 23.209 *