Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 12.06.2009.
  • Objavljen na Hrčku: 17.05.2010.

Sadržaj

Puni tekst

THE FATTY ACID COMPOSITION OF MUSCLE TISSUE OF SIMMENTAL BABY-BEEF (str. 170-174)

Danijel Karoly, Marija Đikić, Krešimir Salajpal, Vlatka Ćubrić Čurik, Ivan Jurić
Izvorni znanstveni članak


ODREĐIVANJE KRIOPROTEKTORSKE DJELOTVORNOSTI -KARAGENA NA MIOFIBRILARNE PROTEINE PILECEG MESA POMOCU DIFERENCIJALNE MOTRIDBENE KALORIMETRIJE (DSC) (str. 175-180)

Helga Medić, Sanja Vidaček, Nives Marušić, Viktor Šatović, Jadranko Težak
Izvorni znanstveni članak


MOLEKULARNI PRISTUP U ISTRAŽIVANJU KVALITETE SVINJSKOG MESA (str. 180-188)

Ines Jerković, Ivona Đurkin, Vladimir Marketa, Gordana Kralik
Pregledni rad


SMANJENJE KONCENTRACIJE SOLI U MESNIM PROIZVODIMA (str. 189-195)

Božidar Žlender
Kratko priopćenje


HAZARD ANALYSIS AND CCP DETERMINATION IN THE SMOKED CHICKEN LEG PRODUCTION PROCESS (str. 195-199)

Ivana Filipović, Lidija Kozačinski, L Jacxsens, A Rajković, Bela Njari, Pavel Bystricky
Stručni rad


Posjeta: 7.022 *