Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 09.10.2009.
  • Objavljen na Hrčku: 18.05.2010.

Sadržaj

Puni tekst

Physico - chemical and colour properties of homemade slavonian sausage (str. 280-284)

Dragan Kovačević, Krešimir Mastanjević, Drago Šubarić, Kristina Suman
Izvorni znanstveni članak


Dalmatinska kaštradina [koštradina] (str. 285-290)

Marina Krvavica, Emilija Friganović, Jelena Đugum, Andrijana Kegalj
Stručni rad


Histamini i biogeni amini kao indikatori svježine ribe i ribljih proizvoda (str. 291-295)

Tanja Bogdanović, Sanja Lelas, Edy Listeš, Vida Šimat
Stručni rad


Analiza opasnosti i odreivanje kriticnih kontrolnih tocaka u procesu proizvodnje “mesa z tiblice” (str. 296-301)

Ivana Filipović, Lidija Kozačinski, Liesbeth Jacxsens, Andreja Rajković, Bela Njari, Nevijo Zdolec
Stručni rad


Integrirani sustav upravljanja (str. 301-310)

Nino Pinter, Lidija Kozačinski, Bela Njari, Branimir Mioković, Željka Cvrtila Fleck, Vesna Dobranić, Ivana Filipović, Nevijo Zdolec
Stručni rad


Posjeta: 23.746 *