Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 29.04.1997.
  • Objavljen na Hrčku: 04.07.2013.

Sadržaj

Puni tekst

Hrvatska književna historiografija 18. stoljeća (str. 5-18)

Rafo Bogišić
Izvorni znanstveni članak


Engleski poticaji u stvaranju hrvatske književnosti uoči preporoda (str. 19-24)

Rudolf Filipović
Izvorni znanstveni članak


Pretpreporodni programski nagovještaji ilirskog pokreta (str. 25-34)

Miroslav Šicel
Izvorni znanstveni članak


Hrvatski preporodni nagovještaji u Zadru krajem XIX. i početkom XX. stoljeća (str. 45-60)

Tihomil Maštrović
Izvorni znanstveni članak


Epika na razmeđu 18. i 19. stoljeća (str. 61-95)

Dunja Fališevac
Izvorni znanstveni članak


Filozofski aspekti hrvatskog dopreporodnog razdoblja (str. 96-113)

Ljerka Schiffler
Izvorni znanstveni članak


Pogled u frazeologiju Razgovora ugodnoga Andrije Kačića Miošića (str. 114-134)

Ljiljana Kolenić
Izvorni znanstveni članak


Pretpreporodni književni jezik – stariji novohrvatski (str. 135-140)

Alemko Gluhak
Izvorni znanstveni članak


O pravopisno-grafijskim pravilima na korist domovinske mladeži (str. 141-176)

Alojz Jembrih
Izvorni znanstveni članak


Kulturne prilike u Dalmaciji potkraj 18. i početkom 19. stoljeća (str. 177-185)

Nevenka Bezić-Božanić
Izvorni znanstveni članak


Frančezarija Džono aliti Gos (str. 186-201)

Mira Muhoberac
Izvorni znanstveni članak


Antun Ferdinand Putica: Ciarlatano in môto (str. 202-210)

Nasko Frndić
Izvorni znanstveni članak


Višejezični Bruerevićev rukopis Raccolta di poetici componimenti in lingue diverse (str. 211-222)

Fedora Ferluga-Petronio
Izvorni znanstveni članak


Pjesničke poslanice Màrca Bruèrea Dubrovčanima (str. 223-234)

Slavica Stojan
Izvorni znanstveni članak


Antun Kaznačić i književna tradicija (str. 235-259)

Pavao Pavličić
Izvorni znanstveni članak


Svijet kao uređena pozornica Ruđera Boškovića (str. 260-271)

Branka Brlenić-Vujić
Izvorni znanstveni članak


Bavljenje Pjerka Sorkočevića Gundulićevim Osmanom (str. 272-280)

Anatun Pavešković
Izvorni znanstveni članak


Zakasnjeli izdanak dubrovačkog baroka (str. 281-290)

Lahorka Plejić
Izvorni znanstveni članak


Rastić čita satire (str. 291-305)

Neven Jovanović
Izvorni znanstveni članak


Tradicionalni stih u netradicionalnoj formi (str. 306-316)

Divna Mrdeža Antonina
Izvorni znanstveni članak


Kulturni život Boke Kotorske uoči preporoda (str. 317-327)

Vanda Babić
Izvorni znanstveni članak


Prirodoznanstveno nazivlje u Rječniku Joakima Stullija (str. 328-334)

Snježana Paušek-Baždar
Izvorni znanstveni članak


Tituš Brezovački između prosvjetiteljstva i predpreporodnih nastojanja (str. 335-343)

Nikica Kolumbić
Izvorni znanstveni članak


Latinske pjesme Tita Brezovačkoga (str. 344-372)

Darko Novaković
Izvorni znanstveni članak


Razmišljanja o kazalištu u Dubrovniku na razmeđu stoljeća (str. 373-383)

Nikola Batušić
Izvorni znanstveni članak


Indijanski mudroznanec u hrvatskoj književnosti (str. 384-396)

Mijo Korade
Izvorni znanstveni članak


Šporerovi stihovi u »Almanahu ilirskom« (1823.) (str. 397-403)

Mirko Tomasović
Izvorni znanstveni članak


Hrvatski pretpreporodni pisci iz Slavonije (str. 404-416)

Stanislav Marijanović
Izvorni znanstveni članak


Crtica o Vincu bogoljubnih pisamah ili ponešto o odnosu Jagić–Kanižlić–Mulih (str. 417-455)

Zlata Šundalić
Izvorni znanstveni članak


Sceničnost slavonske epike (ogled o tipologiji diskursa) (str. 456-470)

Bogdan Mesinger
Izvorni znanstveni članak


Dila svetih mučenika Ivana Marevića – slavonska bibliotheca sanctorum (str. 471-555)

Milovan Tatarin
Izvorni znanstveni članak


Šaljiva božićna postbarokna pastorala kao odraz božićnih igara (str. 556-580)

Hrvojka Mihanović-Salopek
Izvorni znanstveni članak


»Napuchenye vu brojo-znanye«, prvi udžbenik matematike na hrvatskom jeziku (str. 598-615)

Marijana Buljan-Klaić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 31.557 *