Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 24.12.2010.
  • Objavljen na Hrčku: 10.05.2012.

Sadržaj

Puni tekst

Dva raspela Andree Fosca na Hvaru (str. 19-30)

Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak


Sakristija šibenske katedrale: ugovor, realizacija i rekonstrukcija (str. 31-50)

Predrag Marković
Izvorni znanstveni članak


Povodom restauracije renesansnog raspela iz Eufrazijane (str. 63-82)

Ivan Matejčić
Izvorni znanstveni članak


Prijedlog za Vincenza Scamozzia – projekt za dogradnju splitske katedrale (str. 83-90)

Vladimir Marković
Izvorni znanstveni članak


Zadarsko poprsje providura Giangiacoma Zanea – prijedlog za Tripuna Bokanića (str. 91-100)

Laris Borić
Izvorni znanstveni članak


Dva priloga za baroknu umjetnost u Boki kotorskoj (str. 113-120)

Radoslav Tomić
Izvorni znanstveni članak


Nova djela Jacopa Contieria u Dalmaciji (str. 121-130)

Damir Tulić
Izvorni znanstveni članak


Herman Bollé i obnova građevina zagrebačkog Stolnog kaptola nakon potresa 1880. godine7 (str. 131-148)

Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak


Nikola Mašić i talijansko slikarstvo ottocenta (str. 149-164)

Ivana Rončević
Izvorni znanstveni članak


Arhitektura Zagrebačkoga zbora od 1910. do 1935. (str. 165-180)

Marina Bagarić
Izvorni znanstveni članak


Doprinos Imbre I. Tkalca (i G. B. Cavalcasellea) formiranju zbirke biskupa J. J. Strossmayera (str. 201-210)

Iva Pasini Tržec
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 38.439 *