Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.12.1986.
  • Objavljen na Hrčku: 07.05.2012.

Sadržaj

Puni tekst

Impresum (str. 1-2)

Uredništvo Etnološka tribina
Ostalo


Sadržaj (str. 3-4)

Uredništvo Etnološka tribina
Kazalo


Kranjci u Lici (str. 7-10)

"Krainer" in der Lika (str. 10-10)

Fedor Moačanin
Izvorni znanstveni članak


Jezični odnosi u karlovačkom Pokuplju i Beloj krajini (str. 11-22)

Mijo Lončarić
Izvorni znanstveni članak


Traditional Architecture of the Ozalj Area (str. 42-42)

Dunja Milošević-Zelić
Izvorni znanstveni članak


The Typology of Settlements and Construction Features in the Ozalj Area (str. 52-52)

Ana Mlinar
Izvorni znanstveni članak


The Construction of an Open-air Ethnographic Museum in Ozalj (str. 57-58)

Želimir Laszlo
Stručni rad


Tradicionalno stavbarstvo v Beli Krajini (str. 65-65)

Marinka Dražumerič
Izvorni znanstveni članak


"Jalba" - the Technique of Knitting Women's Caps (str. 77-77)

Nerina Eckhel
Izvorni znanstveni članak


Pletilna tehnika jalb v vzhodnih Alpah (str. 79-82)

Angelos Baš
Izvorni znanstveni članak


Prehrana prebivalcev med NOB v Metliki (str. 83-87)

Andrej Dular
Stručni rad


Transformacija družine na območju Semiča (str. 93-97)

Breda Vlahović
Izvorni znanstveni članak


Lucijanići - the Last Family Zadruga in the Karlovac Area (str. 102-102)

Aleksandra Muraj
Izvorni znanstveni članak


O zadrugi v Beli Krajini (str. 103-109)

On the Zadruga in Bela Krajina (str. 108-109)

Marjetka Balkovec
Izvorni znanstveni članak


Hlapec Jože in njegova pravica (str. 111-116)

Božidar Jezernik
Pregledni rad


Jurjevske kolednice v Beli Krajini (str. 117-123)

Zmaga Kumer
Izvorni znanstveni članak


Records of Folk Music from Karlovačko Pokuplje (str. 147-147)

Grozdana Marošević
Izvorni znanstveni članak


Ethnochoreologic Outlook of Bela Krajina (str. 149-155)

Mirko Ramovš
Izvorni znanstveni članak


Prepletanja (str. 157-165)

Prepletanja (str. 157-165)

Naško Križnar
Izvorni znanstveni članak


Vijesti i prikazi (str. 169-192)

Vitomir Belaj, Olga Supek, Snježana Zorić, Naško Križnar, Maja Povrzanović, Lidija Nikočević, Pavao Rudan, Anita Sujoldžić, Zorica Petrić, Vesna Turčin
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 37.119 *