Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 22.12.2011.
  • Objavljen na Hrčku: 29.01.2013.

Sadržaj

Puni tekst

Prilozi poznavanju gotičkoga graditeljstva u Dubrovniku (str. 19-40)

Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak


Prilog poznavanju građevinske povijesti trogirske katedrale u 15. stoljeću (str. 41-54)

Ana Plosnić Škarić
Izvorni znanstveni članak


Prilog poznavanju bosanskih 'hanapa' (str. 55-64)

Arijana Koprčina
Prethodno priopćenje


Zablude o šibenskom slikaru Nikoli Vladanovu (str. 65-92)

Emil Hilje
Izvorni znanstveni članak


Prilog poznavanju tipologije triju oltarnih cjelina iz radionice Santa Croce (str. 93-102)

Ivana Čapeta Rakić
Izvorni znanstveni članak


Novi podaci o djelovanju Gierolima Mondelle i Giacoma Cavalotta u Šibeniku (str. 115-124)

Bojan Goja
Izvorni znanstveni članak


Andrea Vaccaro: novi podaci i zapažanja o njegovim slikama u Dubrovniku (str. 125-130)

Radoslav Tomić
Izvorni znanstveni članak


»Zonkotova Gospa« – nepoznato djelo Giovannia Bonazze u Komiži na Visu (str. 131-138)

Damir Tulić
Izvorni znanstveni članak


Obitelj Radošević i njihova barokna palača u gradu Hvaru (str. 139-156)

Ambroz Tudor
Izvorni znanstveni članak


Župna crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu – podrijetlo arhitektonskog tipa i kontekst (str. 157-176)

Katarina Horvat-Levaj, Margareta Turkalj Podmanicki
Izvorni znanstveni članak


Štukomramorni oltari u sjevernoj Hrvatskoj (str. 177-194)

Vlasta Zajec
Izvorni znanstveni članak


Obnova kompleksa zagrebačkog nadbiskupskog dvora 1879.–1882. godine (str. 195-206)

Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak


Restauriranje stupićā na matroneju katedrale u Zadru 1885.–1901. godine (str. 221-226)

Franko Ćorić
Izvorni znanstveni članak


Opažanja uz rani portretni opus Jerolima Miše (str. 227-236)

Ivana Mance, Petar Prelog
Izvorni znanstveni članak


Malvina Hoffman i Ivan Meštrović: umjetnička i biografska ukrštanja dvoje kipara (str. 255-268)

Dalibor Prančević
Prethodno priopćenje


O restauriranju pokretnih umjetnina u Dalmaciji pod vodstvom Ljube Karamana (str. 269-276)

Ivana Nina Unković
Prethodno priopćenje


Uloga dizajna u svakodnevnom životu na izložbama Porodica i domaćinstvo 1957.–1960. godine (str. 277-296)

Jasna Galjer, Iva Ceraj
Izvorni znanstveni članak


Između memorije i zaborava: Jasenovac kao dvostruko posredovana trauma (str. 297-308)

Ana Kršinić Lozica
Prethodno priopćenje


Posjeta: 40.627 *