Skip to the main content

Review article

https://doi.org/10.31727/m.24.1.1

Metode identifikacije goveđeg mesa iz pašnog uzgoja

Goran Kiš orcid id orcid.org/0000-0001-5781-0264 ; Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Ivica Kos orcid id orcid.org/0000-0002-2126-2566 ; Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Dalibor Bedeković orcid id orcid.org/0000-0002-7418-3968 ; Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Ivan Širić orcid id orcid.org/0000-0003-0560-181X ; Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Zlatko Janječić orcid id orcid.org/0000-0001-9161-024X ; Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Petar Čurković ; Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska


Full text: croatian pdf 1.849 Kb

page 40-49

downloads: 168

cite

Download JATS file


Abstract

Meso dobiveno od goveda hranjenih voluminoznim krmivima, odnosno, na paši premium je proizvod, poboljšanih nutritivnih i osjetilnih karakteristika. Navedeno je potaknulo i veliko zanimanje za metode identifikacije i provjere autentičnosti kojima se garantiraju tvrdnje o podrijetlu takvog mesa. Ovaj rad daje pregled trenutnih saznanja o identifikaciji autentičnosti mesa goveda hranjenih, dominantno travama, odnosno, pašnim načinom proizvodnje. Razvijen je niz analitičkih metoda, samih ili kombiniranih, koje uključuju analize elementarnih ili molekularnih sastojaka animalnih proizvoda i u kombinaciji s kemometrijom, koji su se pokazali korisnima za razlikovanje različitih sistema hranidbe uz provjeru autentičnosti mesa goveda držanih na pašnjacima. Neke od ovih analiza uključuju određivanje sastava masnih kiselina, hlapljivih i fenolnih spojeva, karotenoida, stereoizomera vitamina E, omjera stabilnih izotopa, proteinskih markera i drugih bioaktivnih spojeva. Opisana je primjena spektroskopskih metode u identifikaciji podrijetla goveđeg mesa, te suvremena funkcionalna genomika, kao jedan od najnovijih pristupa u identifikaciji mesa proizvedenog na paši. Njihova identifikacijska pouzdanost u složenijim uvjetima hranjenja, kao što su promjene u dostupnosti krmiva i/ili kada paša čini samo dio hranidbe životinje i dalje se nadgrađuju i aktivno se istražuju. Opisuju se metode kroz njihove mogućnosti i potencijalna ograničenja, a što je najčešće uzrokovano varijacijama u količini, karakteristikama i sastavu hrane s pašnjaka koju konzumiraju životinje, a koje su ipak svojstvene sustavima proizvodnje na travnjacima, varijacijama u reakcijama životinja unutar i između pasmina i poteškoće u otkrivanju konzumacije hrane koja nije trava od strane životinje. Također, ističe niz pitanja za razmatranje, točke opreza i upozorenja u primjeni ovih metoda. Provjera autentičnosti životinja, povijest hranidbe kroz životinjske proizvode, a posebno provjera autentičnosti mesa od životinja hranjenih travom, suočava se s izazovima svojstveno praksama u uzgoju stoke, uglavnom zbog varijacija u sastavu obroka i varijacijama tijekom proizvodnog života. Velik dio dosadašnjih istraživanja bavio se dokazivanjem sistema identifikacije proizvoda, dok bi se budućnosti trebalo uložiti više resursa za razvoj baza podataka kako bi se stekla jednostavnost primjene i sigurnost sustava kontrole animalnih proizvoda.

Keywords

meso goveda; hranidba; paša; identifikatori

Hrčak ID:

272805

URI

https://hrcak.srce.hr/272805

Publication date:

14.2.2022.

Article data in other languages: italian spanish german english

Visits: 1.071 *

This display is generated from NISO JATS XML with jats-html.xsl. The XSLT engine is libxslt.