Skip to the main content

Povijesni prilozi , Vol. 24 No. 29, 2005.

  • Publication date: 01.12.2005.
  • Published on HRČAK: 05.06.2007.

Table of contents

Full text

Kasnosrednjovjekovni Stolac (page 41-58)

Mladen Ančić
Original scientific paper


Položaj kćeri u istarskoj obitelji u 15. i 16. stoljeću (page 59-77)

Marija Mogorović Crljenko
Original scientific paper


Auerspergi in njihove povezave s Hrvaško (page 79-97)

Miha Preinfalk
Original scientific paper


Ivan iz Vrane – mletački admiral u Lepantskom boju (1571.) (page 127-149)

Lovorka Čoralić, Ivana Prijatelj Pavičić
Original scientific paper


Usmene predaje o caru Josipu II. (page 151-165)

Maja Katušić
Original scientific paper


“Privremena prisutnost” Židova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u 17. i 18. stoljeću (page 167-189)

Ljiljana Dobrovšak
Original scientific paper


Popis javnih zgrada u Trogiru 1789. godine (page 191-210)

Irena Benyovsky
Original scientific paper


Visits: 35.948 *