Skip to the main content
  • Publication date: 02.12.2016.
  • Published on HRČAK: 02.12.2016.

Table of contents

Full text

UTJECAJ KONCENTRACIJE IBA NA KVALITETU OŽILJAVANJA REZNICA ODABRANIH AUTOHTONIH SORATA MASLINA DUBROVAČKOG PODRUČJA (page 1-10)

Marina Barnjak Vukas, Mara Marić, Marija Marinović-Peričević
Original scientific paper


ISPITIVANJE STAVOVA PREMA UČENJU ENGLESKOGA, NJEMAČKOGA I ŠPANJOLSKOG JEZIKA KAO STRANOG JEZIKA I JEZIKA STRUKE (page 11-30)

Sandra Didović Baranac, Daniela Falkoni-Mjehović, Nives Vidak
Original scientific paper


ANALIZA KVALITETE RADNIH ŽIVOTOPISA S OBZIROM NA FORMU, SADRŽAJ I JEZIČNU ISPRAVNOST (page 31-48)

Vicko Krampus, Irena Miljković Krečar, Ozana Ramljak
Original scientific paper


CONCEPTUAL METAPHOR IN POLITICAL COMMUNICATION (page 73-94)

Nikolina Borčić, Igor Kanižaj, Svea Kršul
Review article


VIŠEJEZIČNOST U NAUTIČKOM TURIZMU (page 95-104)

Martina Hrnić, Ariana Violić-Koprivec
Review article


MARKETING U NAKLADNIŠTVU – NAVIKE ČITANJA I KUPNJE KNJIGA SVEUČILIŠNE STUDENTSKE POPULACIJE (page 135-158)

Zoran Mihanović, Ivana Markotić
Review article


POVEZANOST PROTESTANTIZMA I KAPITALIZMA U NJEMAČKOJ (page 159-173)

Marko Šarić, Petra Kovačec
Review article


EDWARD BERNAYS – PSIHOLOGIJA MASA I ODNOSI S JAVNOŠĆU (page 175-191)

Sunčana Tuksar Radumilo
Review article


MOGUĆNOSTI PRIMJENE INTEGRIRANE MULTITROFIČKE AKVAKULTURE (IMTA) U REPUBLICI HRVATSKOJ (page 207-221)

Bruno Šverko, Ivan Katavić
Professional paper


O KNJIŽEVNIM DJELIMA MILOVANA MIKOVIĆA (page 223-238)

Sanja Vulić
Professional paper


Visits: 48.154 *